Markten

Bouwen vraagt om fundament en structuur. Om een mix van kennis en kunde. Aronsohn is gegrondvest op bijna honderd jaar ervaring en kennis met bouwen. We leiden een diversiteit aan projecten binnen verschillende markten en gebouwtypen. We zijn dé experts in hoogbouw, bouwen in binnenstedelijke gebieden en technisch complexe projecten. Ondergronds bouwen en duurzaam bouwen kennen evenmin geheimen voor ons. Deskundige adviseurs die techniek en functionaliteit op elkaar laten aansluiten, juist binnen die markten waar dit naadloos moet aansluiten.

Winkels en Winkelcentra

Het ontwerpen van (draag)constructies voor winkels en/of winkelcentra vraagt om flexibele en vrije indeelbaarheid van het pand of complex. In winkels wijzigt immers met regelmaat de layout van de inrichting. Voldoende grote kolomvrije overspanningen en optimaal gebruik van vierkante meters zijn dan ook essentieel voor opdrachtgevers. Belangrijk bij winkelcentra zijn ook de luifels en overkappingen die  voor een moderne en eigentijdse uitstraling zorgen. Overigens wordt langs niet altijd alles nieuw gebouwd. Steeds vaker worden winkelpanden gerenoveerd of uitgebreid, wat uiteraard bijdraagt aan duurzaam gebouwbeheer.

Het ontwerpen en/of renoveren van een winkelpand of winkelcentrum is dan ook altijd een grote uitdaging, waarbij expertise en ervaring van de adviseur van groot belang is. Ook belangrijk bij verbouwingen van winkelcentra is dat het dagelijks leven zoveel als mogelijk gewoon door moet kunnen gaan. Dat geldt voor zowel de consument als de winkeleigenaren, wat inhoudt dat zo snel mogelijk gewerkt moet worden met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

De afgelopen jaren hebben we meerdere malen onze expertise mogen inzetten bij renovaties van winkelcentra, zoals bij Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam en Winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen. Aronsohn begeleidt en adviseert opdrachtgevers door proactief met ze mee te denken en door al in de ontwerpfase met alle partijen aan tafel te zitten om de wederzijdse belangen, mogelijkheden, kansen en risico’s af te stemmen. Hierbij streven we altijd naar de meest duurzame en kostenefficiënte oplossingen.

Cultuur en sport

Geen andere markt draait zoveel om samenkomen, culturele uitwisseling en vermaak als de Cultuur & Sport sector. Het zijn vaak gebouwen die midden in de samenleving staan en een belangrijke toevoeging aan onze maatschappij vormen.

Voor de bouw kenmerkt deze markt zich door een komen en gaan van bezoekers, uitdagingen in logistiek en de samenkomst van meerdere functies op één plek. Dit wordt vaak op een complexe manier samengebracht om de ervaring van de gebruiker en bezoeker te optimaliseren. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan onder andere belastingen, akoestiek en trillingen. Aronsohn heeft veel ervaring met de specifieke verwachtingen en eisen die komen kijken bij onder andere musea, sportcomplexen en theaters.

De afgelopen jaren heeft Aronsohn een aantal mooie projecten gerealiseerd, zoals: Sportcomplex Ahoy in Rotterdam, Multifunctionele Accommodatie Het Zand in Utrecht en Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Uiteraard is ook in deze sector circulair bouwen niet meer weg te denken en stimuleert Aronsohn het hergebruik van bestaande materialen en het gebruik van restmaterialen.

Kantoren

Hoewel een kantoorruimte vaak een vast stramien heeft en repetitief van aard is, zijn de kantoorgebouwen in ons portfolio dit meestal niet. Aronsohn werkt aan de meest uitdagende kantoorgebouwen in Nederland. Zowel qua vorm, constructie als organisatie.

Onze projecten kenmerken zich vaak door een verscheidenheid aan gebruikers binnen hetzelfde pand. Dan is het belangrijk dat een adviseur aan boord is die de belangen van alle stakeholders op waarde schat en samen met de opdrachtgever balanceert.

Doorgaans bevinden de complexe kantoor- en/of woontorens zich in een binnenstedelijk gebied waar extra aandacht voor omgevingsmanagement aan de orde is. Daarnaast worden er steeds meer grotere of diepere bouwputten gemaakt ten behoeve van ondergrondse parkeergarages. Hierdoor krijg de adviseur ook steeds meer te maken met verschillende soorten funderingstechnieken. Lees hier meer over funderingstechnieken.

Onderwijs en laboratoria

In de sector Onderzoek en Onderwijs staat samenwerking centraal. Een goede huisvesting afleveren begint dus vroeg in het proces. Alle partijen die betrokken zijn bij de huisvesting dragen bij vanuit hun eigen discipline en verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor adviseurs, uitvoerende partijen, maar vooral ook voor de interne medewerkers en de gebouw- en technisch beheerders en natuurlijk de eindgebruiker. De belangen moeten gehoord worden en in een prettige, comfortabele, functionele en technisch werkende huisvesting worden samengebracht.

Aronsohn beschikt over uitgebreide ervaring in het ontwerpen van Onderwijs- en laboratoriumgebouwen. We hebben ons gespecialiseerd in technisch veeleisende gebouwen en ruimtes, waaronder cleanrooms en trillingsarme ruimtes (voor bijvoorbeeld elektronenmicroscopen en windtunnels). Aronsohn verstaat en spreekt de taal van alle betrokken partijen. Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel. We schakelen naadloos tussen architecten, installateurs en aannemers. Aronsohn is in staat om technische aspecten en belangen op de juiste wijze met elkaar te verbinden en ook te adviseren over het beheer en onderhoud na oplevering. Geïnteresseerd? Bekijk één van de onderwijs en laboratoria projecten hieronder of ga naar de projectenpagina.

 

Overheid

Bouwen voor de overheid omvat zoveel meer dan alleen gemeentehuizen of stadskantoren. Denk ook eens aan politiebureaus, provinciehuizen, maar ook kunstwerken en gebouwen voor waterschappen.

Met name de politie is steeds vaker op zoek naar nieuwe huisvesting of herontwikkeling van al bestaande bureaus. De meeste bureaus zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De vraag naar nieuwe, duurzame gebouwen voor politiebureaus is de laatste jaren dan ook in rap tempo toegenomen. Daarnaast staan factoren als flexibiliteit in functiegebruik, aanpasbaarheid, bruikbaarheid en innovatie binnen de gebouwen hoog in het vaandel.

Overheidsorganisaties zijn regelmatig in beweging, ook op dit moment. Of het nu om reorganisaties, fusies of decentralisatie gaat, in ons bestaan hebben wij opdrachtgevers dikwijls geadviseerd in het omgaan met deze veranderingen. Wij hebben de ervaring en kennis om mee te denken in toekomstige plannen en ontwikkelingen, zowel op het gebied van constructief advies als bouwmanagement. Een markt die uitermate goed profiteert van duurzaam en flexibel denken over bestaand en nieuw vastgoed.

Renovatie en herbestemming

Dikwijls blijkt renovatie of herbestemming van bestaand vastgoed een voor de toekomst goede investering. Al helemaal met de steeds hogere eisen die maatschappelijk gesteld worden. Voorbeelden zijn het verlagen van de CO2-footprint en materiaalgebruik en het hergebruik van bestaande materialen. Met onze ervaring, kennis en kostendeskundigheid adviseert Aronsohn u om de juiste afweging te maken.

Herontwikkeling van bestaande panden -of nu alleen het casco overblijft, of het  slechts gaat om herinrichting- komt met specifieke en vaak unieke uitdagingen. Gedegen kennis en onderzoek zijn dan de basis voor het nemen van de juiste beslissingen. Onze innovatieve aanbestedingsmethode, waarbij we uitvoeringskennis in het ontwerpproces inbrengen, leent zich uitermate goed voor het verlagen van de risico’s wanneer het gaat om herontwikkeling van bestaande gebouwen. Daarnaast beschikt Aronsohn over een gedetailleerd archief van meer dan 10.000 projecten in Nederland, waarmee wij een kennisvoorsprong hebben bij het renoveren van deze panden.

Woningen

Aronsohn is gespecialiseerd in de complexere woningbouw. Deze projecten vragen om een andere blik. We zijn experts in hoogbouw en binnenstedelijk bouwen. Ontwikkelaars staan wij bij door samen de juiste belangen op tafel te leggen en gedurende het project niet uit het oog te verliezen. Geduldig en goed luisteren. Nauwgezet wensen en eisen inventariseren. De combinatie tussen functies met meerdere belangen vraagt om een integrale aanpak van techniek en functionaliteit. Bijvoorbeeld op het gebied van stramienmaten en draagconstructies, maar ook als het gaat om fasering van het bouwproces en het balanceren van de belangen van verschillende stakeholders.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een vak apart. Boven alles moet een gebouw in de zorg goed functioneren. Een goed gebouw is essentieel voor het samenbrengen van de inrichtingseisen, zorgprocessen en de benodigde kwaliteit. Daarbij komt dat gebouwen in de zorg zich kenmerken door specifieke groep stakeholders, waaronder de medewerkers en patiënten. Maar doordat zorginstellingen zelf financieel verantwoordelijk zijn, is het net zo essentieel om op de juiste manier te investeren en de juiste hoeveelheid aandacht te schenken aan de exploitatie van het pand. De zorgsector kenmerkt zich ook door de veranderingen in beleid en (de)centralisatie, met het risico dat vastgoed nog binnen de geplande levensduur gerenoveerd of getransformeerd moet worden, of leeg komt te staan.

Bouwen in de zorg is daarom in beginsel complex en daar is Aronsohn uitermate geschikt voor. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het realiseren van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Sinds 1927 geven wij advies en werken we voor diverse opdrachtgevers.