Markten

Bouwen vraagt om fundament en structuur. Om een mix van kennis en kunde. Aronsohn is gegrondvest op bijna honderd jaar ervaring en kennis met bouwen. We leiden een diversiteit aan projecten binnen verschillende markten en gebouwtypen. We zijn dé experts in hoogbouw, bouwen in binnenstedelijke gebieden en technisch complexe projecten. Ondergronds bouwen en duurzaam bouwen kennen evenmin geheimen voor ons. Deskundige adviseurs die techniek en functionaliteit op elkaar laten aansluiten, juist binnen die markten waar dit naadloos moet aansluiten.

Cultuur en sport

Geen andere markt draait zoveel om samenkomen, persoonlijke ontwikkeling en ook vermaak. Gebouwen die vaak midden in de samenleving staan en een belangrijke toevoeging aan onze maatschappij vormen.

Voor de bouw kenmerkt deze markt zich door een komen en gaan van bezoekers, uitdagingen in logistiek en de samenkomst van meerdere functies op 1 plek, vaak op een complexe manier samengebracht om de ervaring van de gebruiker en bezoeker te optimaliseren. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan onder andere belastingen, akoestiek en trillingen. Aronsohn heeft veel ervaring met de specifieke verwachtingen en eisen die komen kijken bij onder andere musea, sportcomplexen en theaters.

Kantoren

Hoewel een kantoorruimte vaak een vast stramien heeft en repetitief van aard is, zijn de kantoorgebouwen in ons portfolio dit meestal niet. Aronsohn werkt aan de meest uitdagende kantoorgebouwen in Nederland. Zowel qua vorm, constructie als organisatie. Doorgaans bevinden onze projecten zich in een binnenstedelijk gebied waar extra aandacht voor omgevingsmanagement aan de orde is.

Onze projecten kenmerken zich vaak door een verscheidenheid aan gebruikers binnen hetzelfde pand. Dan is het belangrijk dat een adviseur aan boord is die de belangen van alle stakeholders op waarde schat en samen met de opdrachtgever balanceert.

Onderwijs en laboratoria

In onderwijs draait het om samenwerken. Een goede huisvesting afleveren begint vroeg in het proces. Alle partijen die betrokken zijn bij huisvesting dragen bij vanuit hun eigen discipline en verantwoordelijkheid. Of geldt niet alleen voor adviseurs, uitvoerende partijen, maar vooral ook voor de interne medewerkers als de gebouw- en technisch beheerders en natuurlijk de eindgebruiker. De belangen moeten gehoord worden en in een prettige, comfortabele, functionele en technisch werkende huisvesting worden samengebracht.

Aronsohn heeft veel ervaring met onderwijsorganisaties en we hebben ons gespecialiseerd in technisch veeleisende gebouwen en ruimtes, waaronder cleanrooms en trillingsarme ruimtes (elektronenmicroscopen, windtunnels). Aronsohn verstaat en spreekt de taal van alle betrokkenen. Persoonlijk contact met de onderwijsorganisatie vinden we belangrijk. Wij schakelen daarbij ook soepel tussen architecten, installateurs en aannemers. Aronsohn is in staat om op de juiste manier de techniek en belangen met elkaar te verbinden en ook te adviseren over het beheer en onderhoud na oplevering.

Overheid

Bouwen voor overheden betekent meer dan eens bouwen in complexe binnenstedelijke gebieden. Bouwen midden in de maatschappij, daar voelen wij ons thuis. Bouwen met respect voor de omgeving, meerdere stakeholders en gebruikers, maar ook het beheersen en verlagen van energieverbruik. De hoge duurzaamheidsambities zijn niet meer weg te denken als het gaat om de vastgoedportefeuille van een overheidslichaam. Of het nu een landelijke, provinciale of regionale overheid betreft.

Overheidsorganisaties zijn daarnaast geregeld in beweging, ook op dit moment. Reorganisaties, fusies, decentralisatie. In ons bestaan hebben wij opdrachtgevers dikwijls geadviseerd in het omgaan met deze veranderingen en wij hebben de ervaring en kennis om mee te denken in de toekomstige plannen en ontwikkelingen. Een markt die uitermate goed profiteert van duurzaam en flexibel denken over bestaand vastgoed, en nieuw vastgoed.

Renovatie en herbestemming

Dikwijls blijkt renovatie of herbestemming van bestaand vastgoed een voor de toekomst goede investering. Al helemaal met de steeds hogere eisen die maatschappelijk gesteld worden aan het verlagen van de CO2-footprint, het verlagen van materiaalgebruik en het hergebruik van bestaande middelen. Met ervaring, kennis en kostendeskundigheid aan boord adviseert Aronsohn om de juiste afweging te maken.

Bouwen met bestaande panden -of nu alleen het casco overblijft, of het alleen gaan om herinrichting- komen specifieke uitdagingen. Gedegen kennis en onderzoek zijn de basis voor juiste beslissingen. Onze innovatieve aanbestedingsmethode, waarbij we uitvoeringskennis in het ontwerpproces inbrengen, leent zich uitermate goed voor het verlagen van de risico’s wanneer het gaat om bestaande situaties.  Daarnaast beschikt Aronsohn over een gedetailleerd archief van meer dan 10.000 projecten in Nederland, waarmee wij een voorsprong hebben om deze panden te renoveren.

Woningen

Aronsohn is gespecialiseerd in de complexere woningbouw. Deze projecten vragen om een andere blik. We zijn experts in hoogbouw en binnenstedelijk bouwen. Ontwikkelaars staan wij bij door samen de juiste belangen op tafel te leggen en gedurende het project niet uit het oog te verliezen. Geduldig en goed luisteren. Nauwgezet wensen en eisen inventariseren. De combinatie tussen functies met meerdere belangen vraagt om een integrale aanpak van techniek en functionaliteit. Bijvoorbeeld op het gebied van stramienmaten en draagconstructies, maar ook als het gaat om fasering van het bouwproces en het balanceren van de belangen van verschillende stakeholders.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een vak apart. Boven alles moet een gebouw in de zorg goed functioneren. Een goed gebouw is essentieel voor het samenbrengen van de inrichtingseisen, zorgprocessen en de benodigde kwaliteit. Daarbij komt dat gebouwen in de zorg zich kenmerken door specifieke groep stakeholders, waaronder de medewerkers en patiënten. Maar doordat zorginstellingen zelf financieel verantwoordelijk zijn, is het net zo essentieel om op de juiste manier te investeren en de juiste hoeveelheid aandacht te schenken aan de exploitatie van het pand. De zorgsector kenmerkt zich ook door de veranderingen in beleid en (de)centralisatie, met het risico dat vastgoed nog binnen de geplande levensduur gerenoveerd of getransformeerd moet worden, of leeg komt te staan.

Bouwen in de zorg is daarom in beginsel complex en daar is Aronsohn uitermate geschikt voor. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het realiseren van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Sinds 1927 geven wij advies en werken we voor diverse opdrachtgevers.