Constructie

Groningen

Opdrachtgever

Hanzehogeschool Groningen

Architect

JHK Architecten

Installatie

Deerns raadgevende ingenieurs bv

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2019 – 2022 gefaseerde oplevering
Projectnr. 10100

Herstructurering ZP7 Hanzehogeschool Groningen

Aardbevingsbestendige nieuwbouw

Aronsohn was als hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp inclusief aardbevingsbestendigheid van de nieuwbouw en het aardbevingsbestendig maken van de bestaande gebouwen. Ook het uitvoeringsgereed maken van de funderingsconstructie en het controleren van de uitwerking door de aannemer en de constructieve samenhang tijdens de uitvoering waren onderdeel van de werkzaamheden. Het ontwerp is ontwikkeld van SO naar TO en is vastgelegd in tekeningen en berekeningen, kostenramingen en de constructieve hoofdstukken van het bestek. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van het DO+ en een bijbehorende technische omschrijving en specificaties. Het gebouw is integraal met behulp van een BIM (Revit) ontworpen en het BIM-model is in de uitvoering verder uitgewerkt ten behoeve van de uitvoering en het beheer van het gebouw.

Aronsohn Management was als projectmanager ook betrokken bij de nieuw- en verbouw van ZP7 Hanzehogeschool. Op basis van de fase A/B methode is het werk op een DO+ aanbesteed. Bijzonder aandachtspunt daarbij was de continuïteit van het onderwijs gedurende de bouw (ongoing proces). Onder leiding van Aronsohn is de besteksfase doorlopen en heeft de bouw plaatsgevonden. Tevens is de risico-gestuurde kwaliteitsborging toegepast.

Het gebouwencomplex aan het Zernikeplein 7 is geherstructureerd door een deel van de verouderde gebouwen te slopen en te vervangen door aardbevingsbestendige nieuwbouw. De te handhaven bestaande gebouwen zijn gerenoveerd en aardbevingsbestendig gemaakt. In totaal gaat het om 14.900 m2 nieuwbouw rondom 15.800 m2 aan bestaande gebouwen. Samen vormen de bouwdelen een samenhangend geheel in een carrévormige plattegrond. Vanwege de omvang van de bouwopgave en het belang van het primaire proces (onderwijs) is het project opgedeeld in bouwdelen en zijn de bouwdelen gefaseerd opgeleverd.

In de gebouwen zijn voornamelijk onderwijs- en kantoorfuncties ondergebracht met als uitzondering een aantal bijzondere functies in de nieuwbouw, zoals een conferentiezaal en dansruimtes voor dansschool Lucia Marthas. Aansluiting zoekend op de architectonische verschijningsvorm en de comforteisen op basis van het frisse-scholen-concept waarbij veel daglicht gewenst was, hebben we ons gericht op een constructie met een kolommenstructuur. Hierbij wordt de stabiliteit van het gebouw bewerkstelligd door portalen met momentvaste verbindingen. Deze bevinden zich hoofdzakelijk in de omtrek van de bouwdelen (de gevels); de zogenaamde seismische gevels. Er is ingespeeld op het specifieke karakter van de Groningse aardbevingen door te kiezen voor flexibele gebouwen met een eenvoudige constructie van stalen portalen en “lichte” kanaalplaatvloeren. Samen met de keuze voor regelmatige, rechthoekige plattegronden zijn de seismische belastingen zo efficiënt mogelijk opgenomen. Hierdoor blijft de horizontale belasting door een aardbeving laag en kan kostbare seismische detaillering achterwege blijven.

In de bestaande gebouwen is, door het introduceren van regelmatige plattegronden en bouwdelen, flexibiliteit en ductiliteit, het incasseringsvermogen bij een aardbeving sterk verbeterd en kunnen aanvullende maatregelen worden geminimaliseerd.

Nieuwsgierig naar meer over ZP7, lees dan hier verder.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp of

Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

30.700 m2

Bouwsom totaal

€ 39.800.000,-

Bouwsom constructie

€ 7.150.000,- inclusief aardbevingsbestendigheid

Expertises

Constructieve ontwerp (inclusief aardbevingsbestendigheid van de nieuwbouw en bestaande gebouwen)
Uitvoeringsgereed maken van de funderingsconstructie
Controle derden
Directievoering
Bouwmanagement en prijsvorming

Publicaties & prijzen