Constructie

Utrecht

Opdrachtgever

UMC Utrecht

Architect

MAS Architecten

Installatie

Deerns

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

november 2022
Projectnr. 10412

Nieuwbouw MRI-OK WKZ Utrecht

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is medio 1996 gebouwd en is destijds ontworpen door EGM architecten bv en Aronsohn heeft toen de hoofddraagconstructie ontworpen.

De komende jaren zal er een grootschalig renovatieprogramma van de diverse bouwdelen plaatsvinden en als onderdeel van deze Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) van het UMC Utrecht is, in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum, een nieuwe ‘Intra-Operatieve MRI-OK’ gerealiseerd. Hiervoor werd een hypermoderne operatiekamer (OK) met naastgelegen MRI-ruimte gebouwd. Speciaal voor de behandeling van kinderen met hersentumoren.

Wereldwijd zijn er slechts enkele plekken met een soortgelijke combinatie van MRI met OK. Een MRI op de operatiekamer biedt de mogelijkheid om tijdens de neurochirurgische operatie nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken, die een exacte weergave van de actuele anatomische verhoudingen geven. Hiermee geeft de IO MRI informatie over de grootte van de nog resterende tumor en de verhoudingen tot het gezonde omringende hersenweefsel. De neurochirurg kan zo veiliger en nauwkeuriger meer tumorweefsel verwijderen. Hierdoor kunnen complicaties voorkomen worden en verbetert het eindresultaat van de operatie.

OK met MRI

De nieuwe MRI-OK is tussen de bestaande bouwdelen F en G gerealiseerd en bestaat uit een operatiekamer voorzien van een MRI ruimte met erboven een technische laag. Dit geheel is gebouwd op een betonnen tafelconstructie. Vanwege de gevoeligheid van de daarbij aanwezige microscopen met de MRI zelf, is er bij het ontwerp van de nieuwbouw bijzondere aandacht besteed aan de trillingsgevoeligheid van de constructies om aan de gegeven eisen vanuit Philips te kunnen gaan voldoen. Daarvoor zijn op locatie metingen uitgevoerd voor de invloed vanuit de grond en de trambaan “Uithoflijn” die er vlak langsloopt.

Door de bestaande omliggende bouwdelen van het ziekenhuis was het noodzakelijk om een trillings- en geluidsarm paalsysteem toe te passen en is gekozen voor Tubex-palen vanwege de zeer krappe bouwplaats.

Lees hier meer over het UMC. Of lees meer over de nieuwe OK-MRI, klik dan hier.

Meer over dit project? 

Neem contact op met Peter van den Broek

 

Bruto-vloeroppervlak

450 m²

Bouwsom totaal
€ 4.000.000,-

Bouwsom constructie
€    400.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen
Constructief toezicht

Publicaties & prijzen