Constructie

Delft

Opdrachtgever

Deltares

Architect

Wiegerinck Architecten

Installatie

Vintis Installatieadviseurs

Bouwfysica

Zri

Realisatie & Projectnummer

Q4 2024
Projectnr. 10694

Nieuwbouw Deltares CBFL Delft


Compacte nieuwe CBFL gebouw

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd wordt gewerkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Op de Deltares Campus te Delft, gelegen aan de rand van de TU-Delft Campus Zuid, beschikt men over diverse kantoorgebouwen, lab gebouwen, onderzoekshallen en meer specifieke testopstellingen en bouwwerken, zoals de Deltagoot. Een deel van het laboratoriumonderzoek gebeurt nu nog in een gemeenschappelijk lab-gebouw op het Utrecht Science Park, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Deltares had de wens al het labonderzoek op de eigen campus te kunnen uitvoeren. Daartoe is een nieuw lab-gebouw ontworpen waarin chemisch, microbiologisch en fysisch onderzoek gedaan kan worden. Het nieuwe CBFL wordt als compact volume gebouwd tegen het bestaande kantoorgebouw Sigma, waarmee het straks een functioneel geheel gaat vormen.

De functies worden verdeeld over 3 gebruiksverdiepingen van elk circa 350 m2 met hierboven een techniekruimte. Op de begane grond komen de logistieke functies waaronder de ontvangst- en voorbewerkingsruimte voor grond- en watermonsters. Deze vloer wordt ontworpen op een gelijkmatig verdeelde belasting van 1.000 kg/m2 met specifieke gebieden waar kuub’s grond en water al dan niet gekoeld kunnen worden opgeslagen.

Constructie gebouw

De onderzoekslabs zijn geklusterd op de 1e en 2e verdieping. Beuken aan weerszijden van de gang hebben een diepte van 8,70 m en zijn vrij van kolommen of vaste wanden. De opzet van het casco is gericht op flexibele indeelbaarheid. De vloeren bestaan uit breedplaten met gewapende druklaag met op vastgestelde posities sparingen of boorzones voor de verticale doorvoer van alle kabels en leidingen, nu en in de toekomst. Boven de gangkolommen komt een verdikte strook van 450 mm waarmee de vloeroverspanning gereduceerd wordt. De vloeren hoeven hierdoor ondanks de grote beukmaat niet dikker te worden dan 250 mm. De dragende delen bestaan uit prefab wanden en wandschijven en de wandschijven hebben zowel in de gevel als in de gangzone een breedte van 2,10 m, afgestemd op de maat van een dubbele labtafel. Aan de wandschijven kunnen dan meteen opslagrekken en kleine onderzoeksapparaten worden opgehangen.

Het gebouwontwerp moet het optreden van hinderlijke trillingen voor gebruikers of processen gaan voorkomen. Hiervoor is de eis meegegeven dat voldaan moet worden aan klasse VC-C. Door ZRi is een aantal praktische uitgangspunten mee gegeven, zoals een minimale massa voor de vloeren en de wanden van de liftschacht. De verwachting is dat hiermee aan de eisen wordt voldaan.

De planning voor dit project was ambitieus daar de ontwerpfasen elk een doorlooptijd van slechts 4 á 5 weken hadden, waarin ook de besluitvorming door de opdrachtgever was inbegrepen. Inmiddels wordt door aannemer De Vries & Verburg uit Stolwijk volop gewerkt aan de realisatie. De verwachting is dat het lab in juli 2024 kan worden opgeleverd.

Meer over dit project? 

Neem contact op met Kees de Koning

 

 

Bruto-vloeroppervlak

1.050

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Het constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
De constructieve berekeningen

Impressie foto’s

Wiegerinck Architecten