Constructie

Helmond

Opdrachtgever

Gemeente Helmond

Architect

Kraaijvanger Architects

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

DGMR

Realisatie & Projectnummer

1Q 2024
Projectnr. 10434

Huis voor de stad Helmond

In opdracht van de gemeente Helmond heeft Aronsohn Constructies in een Total Engineeringsteam het constructief ontwerp voor het nieuwe Huis voor de stad Helmond gemaakt. Het team, bestaande uit Kraaijvanger Architects, Valstar Simonis, DGMR en RYSE, heeft het ontwerp van SO t/m UO uitgewerkt.

De gemeente Helmond zat met meerdere gebouwen verspreid gehuisvest in de stad. Deze gebouwen voldeden niet meer aan de eisen en wensen van de huidige tijd. Voor de start van het ontwerp is gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande gebouwen (deels) te kunnen hergebruiken. Uit onderzoek bleek dat één van de oude gebouwen zowel wat betreft vorm, structuur als kolomposities goed te integreren was in het nieuwe ontwerp. Ook de constructieve opzet, door middel van een regelmatige kolomstructuur zonder dragende gevels, gaf een grote indelingsvrijheid. Dat maakte dit gebouw uitermate geschikt voor hergebruik en integratie in het nieuwe ontwerp. Van de overige gebouwen is maar liefst 99,2% van alle vrijkomende bouwmaterialen direct hergebruikt of hoogwaardig gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe materialen.

Bijzondere constructies

Het bestaande bouwblok dat geschikt bleek voor herbruik is als basis gebruikt voor het verdere ontwerp. Op een afstand van ongeveer 18 meter is een kopie van dit blok geplaatst: een robuust betonnen casco met dezelfde regelmatige kolomstructuur zonder dragende gevels. Bijzonder aan dit bouwblok is de toepassing van breedplaatvloeren met voorspanning zonder aanhechting (VZA). De ruimte tussen de twee blokken is opgevuld door bijzondere constructies, welke als het ware tussen de twee robuuste betonconstructies in geklemd zitten. Aan de ene zijde is sprake van het fraai opengewerkte trappenlandschap met een combinatie van houtconstructies met staal. Aan de andere zijde is de raadzaal gepositioneerd met een twee keer zo hoge verdiepingshoogte. In het midden van het gebouw is het centrale atrium met een volledig glazen dak. In dit atrium is veel ruimte voor licht en groen.

Duurzaam gebouw

Gemeente Helmond realiseert een duurzaam en toekomstbestendig gebouw dat inclusief, open en toegankelijk is voor iedereen. Een eigentijds en flexibel gebouw dat passend en verantwoord is bij een publieke organisatie. Momenteel is het project in uitvoering en de verwachting is dat het in het 1e kwartaal 2024 opgeleverd zal worden.

Lees meer over de constructie van het Huis voor de Stad Helmond in een recent verschenen artikel geschreven door ir. Michel Schamp en ir. Stephan Taris van Aronsohn.


Meer over dit project?

Neem contact op met Stephan Taris

Bruto-vloeroppervlak
12.000 m2

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructief ontwerp SO t/m UO

Publicaties & prijzen

Cement 4, 2023 nr. 7 door: ir. Michel Schamp en ir. Stephan Taris

Impressie foto’s

Kraaijvanger Architecten