Constructie

Arnhem

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Architect

Van Dongen - Koschuch Architects and Planners

Installatie

Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2017
Projectnr. 9940

Musis Sacrum

Nieuwbouw en renovatie

Het Musis Sacrum in Arnhem is gerenoveerd, deels gesloopt en voorzien van nieuwbouw in de vorm van een nieuwe multifunctionele zaal met aansluitend een foyer, kantoren en facilitaire voorzieningen. Het Musis Sacrum is nu geschikt voor een zeer brede scala aan voorstellingen en evenementen; van klassieke muziek tot popmuziek. De nieuwbouw is vormgegeven als een uitnodigend en alzijdig paviljoen in het park dat het bestaande gemeentelijk monument op eerbiedige manier aanvult en mooi in het landschap is verklonken.

De concertzaal heeft achter het podium een grote glazen gevel die fungeert als groen decor tijdens optredens en die te openen is naar het Musispark voor bijvoorbeeld zomeravondconcerten in de buitenlucht.
Er is gekozen voor nieuwbouw in de plaats van een uitbreiding uit de jaren ’80 en dit is gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase betrof de sloop van de uitbreiding uit de jaren ’80 en het tijdelijk dichtzetten van de gevel aan de zuidzijde. De tweede fase betrof de bouw van de nieuwe zaal en paviljoen. Tenslotte is het “korentoneel” tussen de oostelijke torens gerenoveerd en hersteld in zijn oude vorm.

Hoofdopzet Nieuwbouw

De Nieuwbouw bestaat uit een grote zaal met een inwendige vrije hoogte van 16,5 meter. Rondom de grote zaal op begane grondniveau bevindt zich een ombouw of “paviljoen” waarin de foyer, kantoren, expeditie en trafostation en backstage faciliteiten zijn ondergebracht. In dit paviljoen en in de grote zaal is sprake van 2 begane grondniveaus; de vloeren op peil om de aansluiting met het monumentale deel, de entree en de zaal te kunnen maken en de vloeren op 1.000+ peil om een efficiënte logistiek naar het toneel mogelijk te kunnen maken.

Op de eerste verdieping is een loopbrug gemaakt om de zaal in het monumentale deel gelijkvloers aan te laten sluiten op het balkon van de grote zaal in de nieuwbouw. Onder het gehele oppervlak van grote zaal en ombouw bevindt zich een kelder tot een diepte van 4,5 meter –peil.

De nieuwbouw steekt tevens nog in het monumentale deel tussen de zuidelijke torens aan oost- en westzijde. Ter voorkoming van geluidsoverdracht tussen de zalen in het monumentale deel en de nieuwbouw worden de nieuwe vloeren volledig los gehouden. Hiervoor is een extra kalkzandsteenwand voorzien, die de vloeren draagt en een deel van de stabiliteit opneemt.

Uitgangspunt voor de nieuwbouw was een fundering op staal waarbij de keldervloer is uitgevoerd in “hybride” beton.

De grote zaal

De grote zaal is in feite een grote betonnen doos die van de kelder tot circa 17.500+p loopt en is 44,9 meter lang en 26,8 meter breed. In de zaal bevindt de constructieve vloer zich op 1.600-peil. De vloer op peil bestaat uit een beweegbare houten vloer op een stalen balkenrooster en spindels. Deze vloer is zwaar uitgevoerd om het gewicht uit de beweegbare vloer en de veranderlijke belasting op te kunnen nemen en aan de trillingseisen te kunnen voldoen. Onder de vloer op 1.600-p bevindt zich nog de kelder ten behoeve van opslag en installaties. Op 5.020+p bevindt zich het balkon.

De buitenwand van de zaal is 300 meter dik. De zaal is “dubbelwandig” van balkon op 5.020+p tot de vloer op 1.600-p en deze binnenwand is 250 mm dik, met uitzondering van de noordzijde waar de binnenwand tot aan het dak doorloopt. In de kopgevels aan de noord- en zuidzijde zijn grote openingen gemaakt. In het zuiden ten behoeve van een grote raampartij met uitzicht naar het park en aan de noordzijde om de toegang van de zaal en verbinding naar het monumentale gedeelte te kunnen maken.

De dakvloer bestaat uit kanaalplaten (h = 320 mm) met druklaag en een overspanning van circa 14,5 meter. De kanaalplaten worden gedragen door 2 stalen vakwerkspanten met een uitwendige hoogte van bijna 5,0 meter, die zijn opgelegd in de betonwanden. Op het dak staat een LBK en dry-coolers en onder het dak dient rekening te worden gehouden met theater technische installaties.

Het balkon bestaat uit een breedplaatvloer met een dikte van 200 mm en wordt ondersteund door de binnen- en buitenwand. Aan de noordzijde kraagt de balkonvloer uit en wordt daar opgevangen door een staalconstructie.

Mossedum begroeiing

Het paviljoen kenmerkt zich door een in het werk gestorte dikke betonnen vloer en een daaraan uitkragende luifel van prefab betonnen elementen met isokorven. De onderzijde van de vloeren is schoonwerk beton en op het dak is een mossedum begroeiing voorzien. De betonnen dakvloer is 400 mm dik vanwege de grote overspanning van 8,2 meter en 10,3 meter en voorzien van gewicht besparende kunststof bollen van Bubbledeck.

De verbinding van grote zaal en de zaal in het monumentale deel is op de 1e verdieping bewerkstelligd door een loopbrug, die is opgebouwd uit een kanaalplaatvloer met druklaag. De dakvloer daarboven is op dezelfde manier opgebouwd. De vloeren zijn opgelegd in zware stalen liggers, die op hun beurt weer worden ondersteund voor een viertal stalen kolommen.

De vloeren tussen de zuidelijke torens zitten vast aan de nieuwbouw en worden in zijn geheel vrij gehouden van het monumentale deel met een dilatatie van 50 mm. Dit om overdracht van contactgeluid te voorkomen.

Dakvloer en 1e verdiepingsvloer bestaan uit een breedplaatvloer. De begane grondvloer is een geïsoleerde kanaalplaatvloer. Aan de zijde van het monumentale deel worden de vloeren opgelegd op een zware kalkzandsteenwand (d = 214 mm), die apart worden gefundeerd op een funderingsstrook.

De betonconstructie van de grote zaal en paviljoen is op zichzelf stabiel. De belastingen uit wind en scheefstand ten opzichte van de afmetingen van de “gesloten doos”, die de grote zaal is, kunnen eenvoudig door wanden en keldervloer worden opgenomen. De dakvloer van het paviljoen is een stijve schijf en pendelt aan de grote zaal.

Het deel van de nieuwbouw dat in het monumentale deel steekt wordt voor wind evenwijdig aan de cijferassen ook nog gestabiliseerd door de lange kalkzandsteen wand. Lees ook over de nieuwbouw en verbouwing van Naturalis.

Meer over dit project? 

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

Nieuwbouw  5.950 m2
Bestaand       3.877 m2
Uitbreiding    3.700 m2

Bouwsom totaal

€ 21.600.000,-

Bouwsom constructie

€   2.800.000,-

Expertises

VO/DO+Uitvoering
Constructief advies tot en met DO+
Aanbesteed als E&B (UAVgc) en uitwerking door aannemer (Mertens Weert met van der Laar, Eindhoven)

Publicaties & prijzen