Constructie

Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever

Volker Wessels Vastgoed

Architect

VHP BV

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2008
Projectnr. 8518

Trendcenter

Eén gebouw met drie verschillende functies

Het programma van het TrendCenter bevat naast 58 appartementen in het luxe segment ook ongeveer 6.000 m2 winkelruimte ten behoeve van de interieurbranche.
Tussen de winkellagen en de appartementen zijn ruim 100 parkeerplaatsen opgenomen voor bewoners en bezoekers van de winkels.

Het Trendcenter combineert in één gebouw drie verschillende functies.

In het grondvlak heeft het gebouw een driehoekige vorm met afgeronde hoeken met een basis van circa 100 meter. Woningen, winkels en parkeren zijn ondergebracht in een 13 tot 16 meter dikke schil aan de buitenzijde. Deze schil heeft een hoogte die varieert van 4 tot 11 bouwlagen. Binnen de schil bevindt zich een plein met een glazen dak.
De twee onderste bouwlagen bestaan uit winkels met een totaal oppervlak van 6.000 m2 voor de verkoop van hoofdzakelijk woninginrichting. Boven deze winkels ligt de parkeerlaag. Deze is geschikt voor circa 115 auto’s, deels voor de bewoners en deels voor het winkelend publiek.

Het grootste gedeelte wordt ingenomen door 52 appartementen, die in een volume van 1 tot 8 lagen zijn samengebracht. Er is een diversiteit van woningtypes gedacht tot een grootte van circa 315 m2.
De constructie van het complex bestaat uit een kolomstructuur van de fundering tot aan de onderzijde van de eerste woonlaag. Dit valt samen met de winkel- en parkeerlagen.
Hierboven wordt de constructie bepaald door dragende woningscheidende wanden in veel variëteiten. Gemeenschappelijk in alle wanden is een drukboog/trekband werking. Deze bogen liggen niet steeds op de zelfde hoogte, maar zijn zo geplaatst dat ze zo weinig mogelijk conflicteren met de gewenste woningindeling.
In het oog springt de uitkraging van de woningen boven de hellingbaan naar de garage. Deze wordt ook mogelijk gemaakt door de betonnen dragende wanden

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Bruto-vloeroppervlak

22.000 m2 bvo

Bouwsom totaal

 

Bouwsom constructie

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen

Publicaties & prijzen