Constructie

Amsterdam

Opdrachtgever

Savills Building & Project Consultancy

Architect

UN Studio

Installatie

Ingenieursburo Linssen b.v.

Bouwfysica

Realisatie & Projectnummer

medio 2025
Projectnr. 10620

Nieuwbouw Kavel F – UMC Campus Amsterdam

Op het terrein van het Amsterdam UMC (locatie AMC) wordt aan de Tafelbergweg een nieuw gebouw met een combinatie van kantoor- en laboratoriumruimten gerealiseerd. De hoofdfuncties zijn verdeeld over vijf bovengrondse bouwlagen met gebruiksruimten. De gezamenlijke voorzieningen zijn op de begane grond gesitueerd. Op het dak is een opbouw voor techniek aanwezig. De kelder onder het gebouw biedt plaats aan stalling voor auto’s en fietsen en aan techniek. Ter plaatse van de entreezone is op de begane grond een set back gecreëerd: de bovenliggende verdiepingen kragen daar ca. 4 meter uit.

Het gebouw is ontworpen met het oog op hoge duurzaamheidsdoelen met als een BREEAM-NL Outstanding ambitie. Rondom is het gebouw voorzien van een glasgevel. De warmtelast door de zon wordt beperkt door speciaal voor dit project ontworpen schaduwelementen aan de buitenzijde van het gebouw. Vanwege de bijzondere vorm van deze elementen is TNO gevraagd te adviseren over de aan te houden windbelastingen.

Constructie

Om geluid- en trillingshinder naar de omgeving te beperken is gekozen voor geschroefde, grondverdringende buispalen onder het gebouw. Omdat geen zettingsgevoelige belendingen aanwezig zijn, is gebruik gemaakt van vrijstaande damwanden om de bouwput te realiseren. Alleen de kelderconstructie en de stabiliteitskernen zijn uitgevoerd in in het werk gestort beton.

De constructie van de bovenbouw bestaat uit een combinatie van kanaalplaatvloeren, stalen kolommen en liggers waardoor maximale indelingsflexibiliteit is gecreëerd. Met het oog op duurzaamheid is ervoor gekozen om op de kanaalplaatvloeren geen constructieve druklaag aan te brengen en voor de staalconstructie XCarb toe te passen. Alleen op de vloer van de techniekruimte is een constructieve druklaag toegepast om de extra belasting uit de techniekopbouw op te kunnen nemen.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

5.800 m²

Bouwsom totaal

 

Bouwsom constructie

 

Expertise Constructie

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

 

Impressie foto’s

UN Studio