Bouwmanagement

Delft

Opdrachtgever

TU Delft

Architect

cepezed

Installatie

Deerns

Bouwfysica

Deerns

Realisatie & Projectnummer

1e Q 2024
Projectnr. 10514

Logistiek & Milieu – TU Delft

De distributie van materialen voor gebruik in de laboratoria van de TU Delft en het verzamelen van (gevaarlijk) afval is gecentraliseerd in de dienst ‘Logistiek & Milieu’. Deze dienst is gehuisvest op het zuidelijke deel van de Delftse campus. Uit onderzoeken van bureau Peutz bleek dat de huidige locatie van Logistiek & Milieu uitermate geschikt is voor de veeleisende trillingsarme laboratoria van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Om deze grond vrij te spelen heeft de TU Delft daarom besloten Logistiek & Milieu te verplaatsen naar een andere kavel, een paar honderd meter verderop.

Het ontwerpteam, bestaande uit cepezed (architect) Deerns (installatie advies, veiligheid en bouwfysica) en Arcadis (constructie advies) is bezig met de VO voor het nieuwe gebouw op de nieuwe locatie.

Stedenbouwkundig heeft cepezed een landschappelijke oplossing bedacht voor de tegenstrijdige eisen uit het masterplan van de campus en het Programma van Eisen. Het PvE vraagt om een beveiligd, omheind terrein, terwijl het masterplan zoveel mogelijk openheid voorschrijft. Interne organisatie van de plattegrond wordt naast de logistieke processen vooral bepaald door de eisen die gesteld worden aan opslag van gevaarlijke stoffen. Hiervoor zijn de eisen uit de diverse PGS richtlijnen leidend.

Aan het project is een hoge duurzaamheidsambitie gekoppeld. Zo moet er een Breeam-2020 Very Good gehaald worden en is er veel aandacht voor energieconcepten en circulariteit. Alba Concepts maakt als duurzaamheidsadviseur deel uit van het ontwerpteam. Aronsohn Management voert het projectmanagement voor deze nieuwbouw namens de TU Delft. Volgens de planning zal het gebouw in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd.

Meer over dit project?

Neem contact op met Wim Moers

 

Lees ook over nieuwbouw Physics TU Delft

Bruto-vloeroppervlak

22.000 m²

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertise

Projectmanagement

Projectfase

PvE t/m nazorg