Werkvelden

Multidisciplinair en integraal. Onze basis ligt in constructie, maar anno 2024 rust Aronsohn op twee pijlers: constructie en bouwprojectmanagement. Door onze achtergrond in techniek en management zijn wij in staat om in beide velden de belangen van een project te behartigen.

Aronsohn adviseert sinds de oprichting van het bureau ontwikkelaars en architecten bij het ontwerpen van een doelmatige constructie. Altijd staat daarbij voorop dat de constructie zo moet zijn samengesteld dat ze tijdens de gehele levensduur van het gebouw passend is. Als de bouwkundige en installatiecomponenten worden vervangen moet de constructie nog steeds zo waardevol zijn dat het gebouw steeds weer kan worden omgebouwd tot moderne nieuwe gebruikerswensen.

Aronsohn ontwerpt complexe bouwconstructies in beton, staal en hout. We zijn dé experts in hoogbouw en bouwen in binnenstedelijk gebied. Ondergronds bouwen en duurzaam bouwen kennen evenmin geheimen voor ons. Elk gebouw is een gecompliceerd vraagstuk van 1001 afwegingen. Aronsohn stroomlijnt de bouw met gedegen management. Ziekenhuizen. Universiteiten. Kantoren van formaat. Aronsohn adviseert, organiseert, begeleidt en ontzorgt actief.

Constructies

Krachtig ontwerpen

Adviezen geven op het gebied van draagconstructies is van huis uit de kernactiviteit van Aronsohn. Hierdoor beschikken we over een jarenlange ervaring in het ontwerpen en detailleren van de meest uiteenlopende utiliteitsbouwprojecten in het gehele land.

Behalve complexe constructies in beton, staal en hout zijn onze specialismen onder meer het bouwen in binnenstedelijk gebied, hoogbouw, ondergronds bouwen en duurzaam bouwen.

 

bekijk expertises

 

Management

Processen organiseren en sturen

Bij bouwmanagement is het uiteindelijke resultaat een optimum tussen een aantal, vaak tegenstrijdige voorwaarden, zoals de functionele eisen van de opdrachtgever, de beschikbare financiële middelen en tijd, de wensen van de architect en de technische mogelijkheden. Om een project tot een goed resultaat te brengen is procesbeheersing daarom noodzakelijk. Procesbeheersing vraagt om een actieve en continue begeleiding door een gekwalificeerde bouwmanager, ondersteund door een afdeling met uiteenlopende kennis en ervaring op het gebied van het opstellen van financiële rapporten, waaronder budgetten, het coördineren en beoordelen van kostenramingen van architecten en adviseurs, de afhandeling van meer- en minderwerken, het opstellen en bewaken van planningen en het coördineren van de uiteenlopende wensen en belangen van de betrokken partijen en instanties.

Bij het bouwproces kan niet worden volstaan met het passief bewaken van het proces. Het achteraf constateren van onvolkomenheden of achterstanden dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het ontwerp- en bouwproces moeten in alle opzichten actief worden begeleid door het bouwmanagement dat niet alleen achteraf signaleert. Aronsohn beschikt over een grote ervaring met het bouwen; een absolute voorwaarde om het bouwproces te kunnen beoordelen, structureren en sturen. Daarom komen opdrachtgevers steeds vaker met het verzoek te zorgen voor deze totale projectbegeleiding tijdens ontwerp en uitvoering. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen berust de begeleiding tijdens het gehele proces bij één en dezelfde persoon, waardoor volledige kennis van zaken tot het eind gegarandeerd is.

 

bekijk expertises