Constructie

Leeuwarden

Opdrachtgever

Medisch Centrum Leeuwarden

Architect

EGM Architecten

Installatie

Royal Haskoning, DHV

Bouwfysica

Realisatie & Projectnummer

2025-2035
Projectnr. 10555

Nieuwbouw Medisch Centrum Leeuwarden

 

De bestaande gebouwenvoorraad van het Medisch Centrum Leeuwarden is tot stand gekomen in diverse bouwperiodes vanaf de start in 1968 tot en met de bouw van de Spoed Eisende Hulp in 2017. In dit tijdsbestek hebben vele uitbreidingen en verbouwingen plaats gevonden. De komende 2 decennia zal in meerdere fasen worden gewerkt aan grootschalige vernieuwbouw en renovatie zodat er rond 2035 een compact topklinische ziekenhuis staat dat weer klaar is voor de toekomst.

 

 

Realisatie en indeling

In fase 1 wordt gestart met de realisatie van gebouw 42 ten behoeve van het operatiecomplex met dagcentrum en de IC, de zogenaamde Acute As. Tevens wordt in dit bouwdeel in casco op de begane grond ruimte gereserveerd voor de afdelingen radiologie en SEH/dokterswacht, die in de volgende fase zullen worden afgebouwd.

De nieuwbouw voor de Acute As (gebouw 42) betreft een bouwwerk bedoeld voor een groep verminderd zelfredzame personen zoals ziekenhuizen, celgebouwen en verpleegtehuizen, met 4 of meer bouwlagen. Zodoende wordt het, conform NEN-EN 1990 tabel NB.24, ingedeeld in gevolgklasse CC3.

Het gebouw telt 5 bouwlagen en is gedeeltelijk onderkelderd. Aan de zuidzijde van het gebouw komt een atrium [De Laene] dat via diverse gangen en bruggen de nieuwbouw met de bestaande bouw verbindt. Boven de kelder bevindt zich op de begane grond de logistieke as, die in de toekomst wordt doorgetrokken en de hoofdverbindingsas van het totale complex gaat vormen.

In de kelder komt de logistiek voor de bedrijfsvoering van het MC Leeuwarden, een deel van de techniek en reservoirs voor reinwater en sprinkler. De begane grond wordt casco uitgevoerd en zal in de toekomst voor een deel onder andere de afdelingen SEH en radiologie gaan huisvesten. In de noord-west hoek is een zone gereserveerd voor gasopslag, traforuimtes en overige techniek. Aansluitend staat een separaat (gedilateerd) blok (E-huis) waar noodstroomaggregaten staan opgesteld met aanliggend een kelder voor de dieseltank.

De 1e verdieping is voor de dagbehandeling. Op de 2e verdieping komen de OK’s met direct daarboven op de 3e verdieping de technieklaag. Op de bovenste bouwlaag (4e verdieping) komt de IC met toegankelijke daktuinen aan de patio.

Fundering

De fundering bestaat uit ter plaatste gestorte poeren en balken, gedragen door in de grond geschroefde, grondverdringende palen. De begane grondvloer boven de kruipruimte bestaat uit geïsoleerde kaneelplaten met gewapende druklaag. Boven de kelder en de tunnel zijn breedplaten toegepast. De verdiepingshoogte bedraagt 4,20 meter. Ook de vlakke plaatvloeren van de verdiepingen zijn gevormd met breedplaten. Langs de vloerranden zijn ter plaatse gestorte betonbalken toegepast. De opgaande constructies bestaan uit prefab betonnen kolommen met kolomplaten, op een raster van 7,80 x 7,80 meter, en ter plaatste gestorte betonwanden rondom de trappenhuizen en liftschachten. Deze wanden verzorgen de stabiliteit.

Voor De Laene en de verbindingsgangen is een combinatie van stalen en gelamineerd houten kolommen en liggers gebruikt. De vloeren bestaan hier uit staalplaat-beton.

Meer over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

Lees hier meer over MCL.

Bruto-vloeroppervlak

22.300 m²

Bouwsom totaal

 

Bouwsom constructie

 

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen

Impressie foto’s

EGM Architecten