Constructie

Utrecht

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Architect

Architecten VenhoevenCS

Installatie

W4Y adviseurs bv te Harderwijk

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2022
Projectnr. 10357

Renovatie MFA Het Zand te Utrecht

De multifunctionele accommodatie Het Zand in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn huisvest een verscheidenheid aan functies, zoals basisscholen, een kinderdagverblijf, een buurtcentrum, een theater en een sportzaal. Het gebouw uit 2005 gaat een grootscheepse verbouwing krijgen. Enerzijds om capaciteit te vergroten, anderzijds om de functionaliteit en het comfort voor de gebruikers te verbeteren. Alle verbouwingen krijgen de markante stijl van de huidige architectuur, een ruimteschip dat is geland in een woonwijk. Ook de installaties voor luchtbehandeling, verwarming en koeling worden compleet aangepakt.

Voor al deze werkzaamheden moeten de nodige ingrepen in de constructie van het gebouw plaats vinden. Trapgaten en vides worden verplaatst, er worden nieuwe installatiesparingen aangebracht en er vinden uitbreidingen plaats, zowel op en aan de begane grond en de verdiepingen als op het bestaande dak. Op diverse posities is ten behoeve van de nieuwe constructies of ter versterking van de bestaande constructies een nieuwe paalfundering noodzakelijk. Het gebouw ligt anders dan het geval was tijdens de oorspronkelijke bouw in 2005, inmiddels in een dichtbebouwde wijk met woonhuizen en andere functies. Hiervoor worden trilling- en geluidarme schroef-injectiepalen toegepast zodat bouwoverlast voor de gebruikers en de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.

De uitbreidingen bestaan verder uit een staalskelet met breedplaatvloeren. Voor de dakvloeren worden gasbetonplaten toegepast. Aan de oostzijde komen op de 2e verdieping 2 buitenterrassen waarvan de constructie al is voorbereid op een mogelijke verbouwing voor een toekomstig gebruik als onderwijsruimte. De uitvoering vindt plaats in 3 fasen, afgestemd op het schooljaar, waarmee het gebouw zoveel mogelijk kan blijven door functioneren. Voor meer informatie over het MFA het Zand, klik hier.

Meer over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

Wil je meer weten over renovaties en transformaties door Aronsohn? Klik dan hier.

Bruto-vloeroppervlak

7500 m²

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructieve ontwerptekeningen en -berekeningen
Technische Omschrijving
Palenplan
Wapeningstekeningen en -berekeningen
Bijdrage aan de directievoering

Publicaties & prijzen

Impressie foto’s:

VenhoevenCS Architecture