Lidmaatschappen

NLingenieurs

Leden van NLingenieurs (voorheen ONRI) zijn bij vele maatschappelijke issues betrokken. Ook nemen deze bureaus deel in vele besturen, platforms en denktanks en voorziet de ONRI\ (semi-)overheden van advies. Zo dragen wij als Aronsohn ons steentje bij aan de maatschappij.

Website

Europengineers

Europengineers is een netwerk van onafhankelijke advies- en ingenieursbureaus in Europa. Aronsohn was 1 van de oprichters in 1964.inmiddels hebben we leden in Frankrijk, Griekenland, Ierland, italie, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Per land kan maar één bureau lid zijn. Dit zorgt ervoor dat concurrentie niet aan de orde is tussen de leden en dit bevordert de kennisuitwisseling. Europengineers is een waardevol kennis- en samenwerkingsnetwerk waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dat geeft ons extra mogelijkheden om de beste oplossingen in onze projecten toe te passen.

Website

Bouwen met Staal

De stichting Bouwen met Staal is de landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw. De stichting wil alle partijen in de bouw -van opdrachtgevers tot en met toeleveranciers-ondersteunen bij het toepassen van staal. De activiteiten zijn zo veel mogelijk toegesneden op staaltoepassingen in de industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur.

Website

Betonvereniging

De Betonvereniging, in 1927 door de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt, door de samenstelling van haar leden, een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton. Door haar activiteiten ondersteunt de Betonvereniging haar leden met kennis die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

Website

Stichting Hoogbouw

Stichting Hoogbouw is een landelijke opererende organisatie dat hoogbouw in Nederland in de brede zin des woord als onderwerp heeft. Het probeert als zodanig een netwerk te zijn waarin kennis, onderzoek en personen bijeen worden gebracht. Hiermee hoopt het de (discussie over) kwalitatief hoogwaardige verdichting te stimuleren.

Website

Bouwakkoord Staal

We staan met z’n allen voor een enorme opgave: hoe houden we onze aarde leefbaar, nu en in de toekomst? Op initiatief van de organisatie Bouwen met Staal zijn daarom de krachten gebundeld voor het verder verduurzamen van staal in de bouw. Hun collectieve visie en ambities ligt vast in het Bouwakkoord Staal. Om daar onze bijdrage aan te leveren is Aronsohn een van de zogeheten koplopers van het Bouwakkoord Staal.

Website

Kwaliteitssysteem

Aronsohn staat voor kwaliteit. Daarom zijn al onze werkmaatschappijen ISO-gecertificeerd. Met behulp van pragmatische en heldere kwaliteitssystemen die door middel van reguliere interne én externe kwaliteitsaudits worden getoetst in de organisatie, waarborgen we onze interne kwaliteit. Dat zorgt ervoor dat wij ook de kwaliteit kunnen blijven leveren die u van ons mag verwachten.