Constructie

Oss

Opdrachtgever

Gemeente Oss

Architect

Architectenbureau Cepezed

Installatie

Ingenieursbureau Nelissen

Bouwfysica

Ingenieursbureau Nelissen

Realisatie & Projectnummer

2025
Projectnr. 10734

ZST Cultuurcomplex Oss

Het Zuiderstrandtheater was bedoeld als tijdelijk onderkomen voor theatervoorstellingen tijdens de bouw van Amare, dat de plaats van de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater innam. Na het gereed komen van Amare in de zomer van 2021 is het Zuiderstrandtheater overbodig geworden en heeft het plaats moeten maken voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Cepezed Projects en het demontagebedrijf Lagemaat hebben samen het theater kunnen aankopen.

De gemeente Oss wil een nieuw cultuurcomplex realiseren ter plaatse van het huidige theater De Lievekamp, de bibliotheek en het cultuurcentrum De Muzelinck. Het Zuiderstrandtheater zal daarbij geïntegreerd worden in het nieuwe cultuurcomplex. Het geheel maakt dan onderdeel uit van het Masterplan Raadhuislaan Zuid.

Het ontwerpteam bestaat, naast Aronsohn Constructies, uit Architectenbureau Cepezed, gespecialiseerd demontagebedrijf Lagemaat, PBTA (theateradvies en akoestiek) en Ingenieursbureau Nelissen (installaties, bouwfysica en duurzaamheid). Het ontwerpteam werkt in opdracht van Cepezed Projects. Het project bevindt zich op het moment van schrijven aan het begin van de VO fase. De aanpak van de fundering en kelder is in de SO fase in hoofdlijnen beschouwd maar ligt nog niet geheel vast.

Bestaand gebouw

In principe geldt dat het bouwwerk wordt verplaatst in een ongewijzigde samenstelling. Het bestaande Zuiderstrandtheater wordt in zijn geheel, behoudens de fundering, gedemonteerd en weer opnieuw opgebouwd. Het constructieprincipe van dit theater wijzigt dus niet.

Het gebouw mag volgens art. 5.6 van het Bouwbesluit in de nieuwe situatie beoordeeld worden als bestaand gebouw. Het niveau, dat voor toetsing aangehouden wordt is Verbouw. De ontwerplevensduur voor het nieuwe gebouw wordt gesteld op 50 jaar. In die situatie gelden voor Verbouw dezelfde partiële veiligheidsfactoren, als aangehouden voor een nieuw te ontwerpen gebouw met een gereduceerde ontwerplevensduur van 15 jaar. Dat laatste is oorspronkelijk aangehouden bij het ontwerp van het theater. In dat geval hoeven de huidige constructie-elementen niet opnieuw reken-technisch te worden beschouwd.

Wel zijn er diverse aanpassingen in het Schets Ontwerp opgenomen, waardoor de belastingen toenemen. Onder meer zijn er duurzaamheidsvoorzieningen nodig en dient er meer massa aan de schil toegevoegd te worden in verband met geluidseisen. Voor deze wijzigingen zullen diverse constructie-elementen opnieuw worden beschouwd.

Constructie De Lievekamp en integratie Zuiderstrandtheater

Het huidige theater De Lievekamp bestaat hoofdzakelijk uit betonconstructies en is volledig onderkelderd. Het gebouw is gefundeerd op staal. Vooralsnog worden alleen de grote middenzaal en de kelders behouden, de constructies hieromheen worden gesloopt.

Ten aanzien van de draagkracht is het mogelijk om ook het nieuwe Zuiderstrandtheater op staal te funderen. Een strokenfundering verdeeld de belastingen dan over de ondergrond. Het bestaande Zuiderstrandtheater draagt eveneens deels af op de bestaande kelder van De Lievekamp. Deze kelder moet versterkt worden om de “nieuwe” belastingen op te kunnen nemen. De versterking bestaat vooralsnog uit het aanbrengen van extra wanden en een stijvere begane grondvloer in de bestaande kelder, zodat de belastingen zoveel mogelijk worden verdeeld en worden afgedragen naar de ondergrond.

De lasten uit het Zuiderstrandtheater komen wel relatief geconcentreerd op de fundering uit. Een fundering op palen, in plaats van een strokenfundering, lijkt daarmee eveneens voor de hand liggend. Het Zuiderstrandtheater-deel en het deel van De Lievekamp worden in dat geval volledig ten opzichte van elkaar gedilateerd gedacht. Hierdoor is het goed mogelijk om het Zuiderstrand-deel op palen te funderen en voor de uitbreidingen aan het deel van De Lievekamp de fundering op staal door te zetten. De definitieve keuze van de wijze van funderen zal in de VO fase gemaakt worden.

Lees hier meer over het Zuiderstrandtheater in Den Haag.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michael de Zwart

Bruto-vloeroppervlak

14.000m2

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen

Schetsafbeeldingen

Cepezed