Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Heijmans Utiliteit B.V.

Architect

Tom David Architecten, i.c.m. HTV Bouwtechniek

Installatie

Verhoef Installatie Management B.V.

Bouwfysica

DGMR

Realisatie & Projectnummer

juni 2022
Projectnr. 10516

Uitbreiding winkelcentrum Zuidplein

Hart van Zuid 

De nieuwbouw maakt onderdeel uit van het project “Hart van Zuid” in Rotterdam-Zuid, waarbij het bestaande winkelcentrum “Zuidplein” is uitgebreid. Het oorspronkelijk winkelcentrum is rond 1970 gebouwd. De hoofddraagconstructie daarvan is indertijd eveneens door Aronsohn raadgevende ingenieurs ontworpen en berekend. De uitbreiding van winkelcentrum Zuidplein bestaat eigenlijk uit twee delen. Het hoofdgedeelte, dat evenwijdig loopt aan de Sallandweg, is opgebouwd uit twee lagen parkeren, op maaiveldniveau en de 1e verdieping. Op de 2e en 3e verdieping bevinden zich de winkels en een supermarkt. Haaks op dit hoofdgedeelte bevindt zich een kleiner, relatief slank deel met een overkluizing over de nieuwe busterminal. De onderste vloer van dit bouwdeel ligt op de 2e verdieping. Hier bevinden zich vervolgens de horeca, kleinere winkels en maar ook een hoge, open passage met een doorsteek naar het bestaande winkelcentrum.

De beide bouwdelen van de uitbreiding zijn op zichzelf stabiel en alleen op de 2e verdieping en het dak zijn deze met elkaar verbonden. De stabiliteit van de gebouwdelen wordt verzorgd door de trappenhuizen en liftkernen, die vanwege de bouwsnelheid zijn uitgevoerd in prefab betonelementen. Hiervan heeft Aronsohn de voorbereidende werkzaamheden gedaan door alle aansluitingen op en aan de prefab elementen, alsmede de koppelingen van de elementen onderling, te ontwerpen, berekenen en detailleren. Vanwege de complexiteit van enkele wanden, zoals de hellingbanen, zijn deze als in het werk gestorte betonwanden uitgevoerd.

Constructie

Het grid bestaat in hoofdzaak uit drie draaglijnen die circa 14 en ruim 15 meter uit elkaar liggen. In de andere richting staan de kolommen tot 7.8 meter uit elkaar. Waar nodig en mogelijk is de staalconstructie geïntegreerd is in de vloer, om de vrije hoogte onder de vloer zo groot mogelijk te houden. Dit was vooral nodig voor de constructie in de 1e en 2e verdieping, aangezien de hoogteligging van de vloeren een relatie hebben met het bestaande winkelcentrum, waarop aangesloten diende te worden.

Vanwege de grote vloeroverspanningen tot ruim 15 meter op de 1e (parkeer)verdieping is daar gekozen voor kanaalplaatvloeren met een dikte van 400 mm en een druklaag van 100 mm en relatief slanke stalen liggers. Omdat de bouwkundige schil pas op de 2e verdieping begint en deze vloer dus in de buitenlucht ligt, is de 1e verdiepingsvloer twee keer gedilateerd en is de druklaag onder andere gewapend op temperatuursinvloeden.

Op de 2e verdieping, waar de winkelfuncties zitten, kraagt de vloer aan beide zijden ruim 3 meter uit. Om deze reden zijn de overspanningsrichtingen van de balken en vloeren gedraaid. Stalen liggers nemen hier de grote overspanningen en uitkragingen voor hun rekening. De kanaalplaatvloeren op deze vloer kunnen, gezien de relatief korte overspanning en ondanks de hogere belastingen vanuit de winkelfunctie, een bescheiden 260 mm dik zijn, met een druklaag van 60 mm. De 3e verdieping is op dezelfde wijze opgebouwd, zij het met minder zware liggers. De dakvloer is verder uitgevoerd in geprofileerde stalen dakplaten. Daarnaast wordt de stabiliteit van het dak verzorgd door windverbanden die de krachten overbrengen naar de kernen.

Busterminal

Door de aanwezigheid van een busterminal aan de ene zijde, een doorgaande binnenweg aan de andere zijde en de parkeerbewegingen in het gebouw, zijn vrijwel alle kolommen op een aanzienlijke aanrijdbelasting ontworpen, de randkolommen zelfs op aanrijdbelasting uit vrachtwagens. De kolommen op de 1e en 2e verdieping zijn daarom, en vanwege het feit dat deze in de buitenlucht staan, van beton. Het skelet vanaf de 2e verdieping bevindt zich binnen de bouwkundige, geïsoleerde schil van de winkels. De kolommen en liggers zijn hier van staal.

Aronsohn heeft het project uitgewerkt in de rol van coördinerend constructeur. In juni 2022 is het project opgeleverd.

Lees hier meer over winkelcentrum Zuidplein

Meer over dit project?

Neem contact op met Michael de Zwart

Bruto-vloeroppervlak

ca. 16.000

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructief ontwerp
Coördinerend constructeur tijdens de uitvoering

Foto’s:

Fotograaf: Ossip van Duivenbode
Bron: Hart van Zuid en TomDavid Architecten