Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Architect

Zwarts & Jansma

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2010
Projectnr. 9081

Sportpaleis Ahoy

Sport, concerten en evenementen

Het sportpaleis van Ahoy wordt niet alleen gebruikt voor sportevenementen, maar ook voor concerten en dergelijke. Met name in verband met muziekevenementen was een grotere hoogte van het dak, alsmede een sterker dak gewenst in verband met decorstukken en dergelijke. Tevens wenste Ahoy de publiekscapaciteit uit te breiden met een extra tribune tussen het sportpaleis en het aangrenzende bouwdeel dat Plaza wordt genoemd.

De uitdaging was om dit te realiseren terwijl het sportpaleis maximaal in gebruik zou kunnen blijven. Een programmavrije periode van ongeveer een half jaar was het maximaal haalbare. In dat half jaar moest het nieuwe dak erop en het middengebied worden gerenoveerd. Vooruitlopend hierop konden gefaseerd wel werkzaamheden in de randzones worden uitgevoerd.

De voor de hand liggende uitvoeringsmethodiek was om het dak eraf te slopen en een nieuw dak erop te leggen. Echter, dan zou het middengebied lange tijd bloot gesteld zijn aan weer en wind en zou daar niet kunnen worden gewerkt. Op die manier zou de planning nooit gehaald kunnen worden. Aronsohn heeft vervolgens een aanpak bedacht waarbij het nieuwe dak eerst boven het oude werd aangebracht en het oude dak daarna van onderen is weg gesloopt. Het sportpaleis bleef op deze wijze altijd waterdicht. Controle van de totale belasting in alle bouwfasen is daarbij van groot belang geweest. Zo was het nodig om na het aanbrengen van de nieuwe spanten het oude dak daaraan op te trekken, zodat alle belasting op de nieuwe steunpunten terecht kwam. Met deze aanpak bleek alles haalbaar en hier is dan ook voor gekozen.

Meer over dit project?

Neem contact op met Paul Lagendijk

Bruto-vloeroppervlak

25.000 m2

Bouwsom totaal

€ 45.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 12.500.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Bestek
Detailtekeningen
Detailberekeningen