Bouwmanagement

Delft

Opdrachtgever

TU Delft CRE

Architect

HP Architecten

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

september 2020
Projectnr. 10036

Renovatie ESP Lab TU Delft

Electrical Sustainable Power Lab

Het ESP-lab vervult een sleutelrol in de toekomst van duurzame elektriciteitsvoorziening en de verduurzaming van energiesystemen door de toepassing van hernieuwbare bronnen, intelligente netten en energiebesparing. Het nieuwe laboratorium onderscheidt zich doordat technologieën met verschillende magnetische velden onder één dak worden samengebracht. Het smart grids laboratorium biedt de unieke mogelijkheid om grootschalige simulaties te verrichten als ‘hardware in the loop’ en experimenten realtime op monitoren te volgen.

Het ESP-lab (Electrical Sustainable Power Lab) zal, als laboratorium- en praktijkruimte, gebruikt worden door 25 vaste medewerkers, 75 promovendi en postdocs en 25 afstudeerders van de afdeling Electrical Sustainable Energy (ESE) die zich momenteel verspreid over het EWI-gebouw bevinden. De afdeling ESE focust op elektrische energiesystemen waarin duurzaamheid en intelligentie centraal staan. Daarbij wordt ingezoomd op duurzame en intelligente opwekking, transport, distributie, conversie en gebruik van elektrische energie, met als maatschappelijk doel: betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteit voor iedereen.

In het ESP-lab komt een grote diversiteit aan laboratoria van de afdeling ESE samen. Ieder laboratorium heeft zijn eigen specifieke eisen op het gebied van verstoringen van buitenaf en afscherming om invloeden naar en vanuit de omgeving als straling, geluiden en trillingen, te voorkomen.

Aronsohn Management heeft de directievoering en het bouwmanagement van deze renovatie verzorgd. Voor de contractering van de uitvoerende partijen is de fase A/B methode toegepast.

Meer over dit project?

Neem contact op met Petran Kuijpers

Bruto-vloeroppervlak 
4.000 m2

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Bouwmanagement

Publicaties & prijzen