Constructie

Utrecht

Opdrachtgever

UMC Utrecht

Architect

EGM Architecten

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

Peutz

Realisatie & Projectnummer

2024
Projectnr. 10460

Nieuwbouw en Renovatie WKZ Utrecht

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht is medio 1996 gebouwd en is destijds ontworpen door EGM architecten bv en Aronsohn heeft toen de hoofddraagconstructie ontworpen.

Renovatie

De komende jaren zal er een grootschalig renovatieprogramma van de diverse bouwdelen plaatsvinden en als onderdeel van deze Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) van het UMC Utrecht wordt een nieuwe vleugel bouwdeel M met 51 kinder-ic-kamers (NICU en PICU) gerealiseerd. Nu ligt het merendeel van de kinderen op de ic op een zaal; op de nieuwe intensive care heeft ieder kind en diens familie een eigen ruimte. Verder is de ambitie om een technisch hoogwaardige zorgomgeving te creëren met een niet-medische (hotel)uitstraling met minder prikkels voor ouders en kind. De bestaande bouwdelen H en J met een gedeelte van bouwdeel E worden daarvoor gerenoveerd en de nieuwbouw op de kop als onderdeel van het geboortecentrum zorgt voor een verbinding tussen de PICU en de NICU.

Nieuwbouw

De nieuwbouw is ontworpen met een betoncasco van betonvloeren met betonkolommen en een stalen dakopbouw voor de techniekruimte. De stabiliteit van de nieuwbouw wordt gedeeltelijk verzorgd door stabiliteitswanden in de bestaande kopgevels van de bouwdelen H en J. Bij de nieuwbouw van het WKZ is destijds al voorzien in mogelijke toekomstige uitbreidingen van diverse bouwdelen in de lengte en in de hoogte; met dit ontwerp wordt dit verzilverd.

Doordat een gedeelte van dit gebouw dicht bij de openbare weg zit is bij het ontwerp rekening gehouden met een verhoogde aanrijbelasting op de gedeeltelijk schuin geplaatste kolommen met grote kniklengte. Naast een architectonische reden helpen deze schuine kolommen ook mee voor de stabiliteit van de nieuwbouw.

Het vernieuwde Wilhelmina Kinderziekenhuis zal in delen worden opgeleverd, de nieuwbouw wordt als eerste opgeleverd, naar verwachting in 2024.

Bekijk ook de nieuwe MRI van het WKZ.

Lees hier meer over het geboortecentrum WKZ project.

Meer over dit project? 

Neem contact op met Peter van den Broek

 

Bruto-vloeroppervlak

ca. 7.700 m² BVO

Bouwsom totaal

ca. € 25.000.000,-

Bouwsom constructie

ca. €   2.500.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen
Constructief toezicht

Publicaties & prijzen

Impressie foto’s

EGM Architecten