Bouwmanagement

Utrecht

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Architect

JHK Architecten in samenwerking met Verlaan & Bouwstra Architecten

Installatie

Huisman & van Muijen installatieadviseurs

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2023
Projectnr. 10546

Renovatie Johanna Hudiggebouw ASP 200 Utrecht

In opdracht van Universiteit Utrecht is het complex aan de Achter Sint Pieter 200 (ASP 200), in het hart van het gebouwencluster van de universiteit in de historische binnenstad, volledig gerenoveerd en heringericht.

Het complex van circa 7.500 m2 BVO bestaat uit zes verschillende aaneengesloten bouwdelen rondom een binnenhof. Bouwdelen A en B zijn een rijksmonument en bouwdelen C t/m F hebben een monumentale waarde.

Met de renovatie is het gebouw toekomstbestendig gemaakt. Naast functionele verbeteringen is het comfort op niveau gebracht, zodat een duurzaam en toekomstbesteding universiteitsgebouw is gerealiseerd met circa 250 werkplekken voor het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit REBO.

Het gebouw heeft aan de binnenhofzijde een nieuwe entree gekregen, die centraal gelegen is in het in het complex. Dit zorgt voor een heldere indeling van het gebouw met verbeterde looproutes tussen de verschillende bouwdelen.

De werkverdiepingen zijn heringericht waarbij een duidelijke scheiding is aangebracht tussen geconcentreerd werken en ontmoeten. Zo zijn centraal op de verdiepingen aan de verticale hoofdontsluiting nieuwe ankerpunten gerealiseerd met een pantry, repro en vergaderfaciliteiten.

De Raadzaal op de eerste verdieping is het meest bepalende element en is gerestaureerd ten behoeve van bijeenkomsten met grote groepen. Direct onder de Raadzaal is een nieuw multifunctioneel restaurant gerealiseerd.

In bouwdelen A en B met haar monumentale stijlkamers is de historische uitmonstering van het interieur hersteld.

Aronsohn Management heeft voor dit project de directievoering mogen verzorgen vanaf de uitvoeringsfase t/m de oplevering en nazorg.

Het gebouw is in 2023 opgeleverd als het Johanna Hudiggebouw.

Meer over dit project?

Neem contact op met Petran Kuijpers

Bruto-vloeroppervlak
7.500 m²

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertise
Directievoering

Projectfases
Uitvoeringsfase t/m oplevering en nazorg