Constructie

Dordrecht

Opdrachtgever

Certitudo Capital

Architect

Hooper Architects

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

juli 2016
Projectnr. 9936

Transformatie Tomadohuis

Van fabriek tot huurlofts

Het Tomadohuis dateert uit 1958 en is ontworpen door de Nederlandse architect Huig Maaskant. Het gebouw was revolutionair in zijn tijd: de constructie rustte op twee schijfvormige kolommen, waarbij de onderste twee verdiepingen volledig open zijn.

Het gebouw was in gebruik als kantoor voor de toenmalige Tomadofabriek dat huishoudelijke artikelen produceerde. De constructie is destijds – hoewel Maaskant en Aronsohn veelvuldig samenwerkten – ontworpen door de constructieafdeling van Maaskant zelf. Later heeft Aronsohn vrijwel het gehele constructieve archief van Maaskant overgenomen, waardoor we heden ten dage beschikken over uitgebreide informatie over ook het Tomadohuis.

Certitudo Capital heeft het Tomadohuis verworven met als doel het gebouw te transformeren naar een gebouw met 56 huurlofts. Ter ondersteuning van de waardebepaling heeft Aronsohn in opdracht van Certitudo een herontwikkelingsscan uitgevoerd op constructieve, bouwfysische en brandveiligheidsaspecten.

Inmiddels zijn de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd waarbij Aronsohn de constructieve ingrepen heeft ontworpen en de uitvoering daarvan heeft begeleid.

Meer over dit project ?

Neem contact op met Michael de Zwart

Bruto-vloeroppervlak

37.00 m²

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Transformatiescan constructie
Bouwfysica en brandveiligheid
Constuctieve detaillering
Constructieve aanpassingen en begeleiding uitvoering

Publicaties & prijzen