23 February 2022 Blogs

Bisonspoor: een vernieuwende woon-, werk- en shopbeleving!

Het Bisonspoorcomplex in Maarssen is in meerdere fasen gebouwd. In 1981-1982 is fase 1 gerealiseerd en kort daarna zijn nog eens twee fasen gebouwd. Voorafgaand aan de huidige renovatie en uitbreiding van het complex, telde het gebouw circa 20.500m² detailhandel, 1.600 m² horeca, 2.000 m² dienstverlening, 1.300 m² recreatieruimte. Op het complex staan 180 galerijwoningen en er is ongeveer 17.000m2 kantoren beschikbaar.

Ontwikkelingen

Vastgoedbedrijf Winter Trust B.V., beheerder van onder andere Bison Shopping Center te Maarssen, is circa vijf  jaar geleden gestart met de uitwerking van het masterplan Bisonspoor2020. Dit masterplan behelst onder andere de renovatie en de uitbreiding van het complex. Gedurende deze periode zijn diverse aanpassingen en uitbreidingen van het gebouw verder ontwikkeld en in uitvoering genomen. Aiscube Studio is verantwoordelijk voor het ontwerp van alle aanpassingen. Aronsohn Constructies heeft, met uitzondering van de nieuwe parkeergarage, voor alle aanpassingen en uitbreidingen het constructief ontwerp gemaakt. De belangrijkste actuele ontwikkelingen zijn:

  • upgrade van de gevel rondom het gehele complex;
  • nieuwbouw parkeergarage;
  • nieuwe dubbel laags loopbrug met trappenhuis en liften vanuit parkeergarage naar het winkelcentrum;
  • nieuwe business lobby met meeting rooms op het dak van het winkelcentrum aansluitend aan de nieuwe loopbrug;
  • nieuw transparant dak in het middengebied van het winkelcentrum;
  • diverse nieuwe entrees en uitbreidingen van het winkelcentrum op de begane grond;
  • grote 4-laags uitbreiding t.b.v. een supermarkt, winkels en kantoren;
  • verduurzaming van het gebouw door het plaatsen van PV-panelen.

Business lobby: bijzonder vormgeven houten spanten

Eén van de bijzondere (constructieve) ontwerpen is de nieuwe business lobby welke is gerealiseerd door Aan de Stegge Twello. In samenwerking met architect Marco Romano, is de constructie daarvan zo ontworpen dat deze een prominente rol inneemt in de vormgeving van de ruimte. De gelamineerde, houten spanten starten met een sterke kromming vanaf het bestaande dak en gaan naadloos over in een iets hellende rechte ligger. De spanten zijn onder een hoek geplaatst ten opzichte van de stramienen, waardoor een speels effect ontstaat en de spanten aan de uiteinden elkaar net raken.

De ruimte tussen de spanten is wisselend ingevuld met transparante luchtkussens en stalen dakplaten. Aan de gevelzijde rusten de spanten telkens op 4 stalen buiskolommen dit vanuit één punt op het bestaande uitlopen. Doordat het dak nu een gebruiksvloer is geworden, is in overleg met de oorspronkelijke bouwer van de vloer (Atlas) onderzocht wat de toegestane vloerbelasting zou mogen zijn en hoe zich dat verhoudt tot het gewenste gebruik. Hieruit is gebleken dat met beperkte maatregelen het dak geschikt gemaakt kon worden voor de business lobby.

 

Het centrale plein: licht en groen

Het gebruik van transparante luchtkussens is verder doorgetrokken naar het centrale plein in het hart van het winkelcentrum. Niet alleen was het bestaande daklicht klein en verouderd, ook was het plein zelf toe aan een opfrisbeurt. Hiervoor is een nieuw transparant dak ontworpen. Wij hebben ervoor gezorgd dat, ondanks dat het transparante deel van het dak ongeveer 9x zo groot is geworden als bestaand, de bestaande staalconstructie gehandhaafd kon blijven met beperkte aanvullingen.

Om deze grote hoeveelheid extra licht vanuit het dak (niveau van de 2e verdieping) ook beter door te laten dringen tot de begane grond, zijn grote sleufsparingen van wel bijna 20 meter lang in de bestaande 1e verdiepingsvloer gemaakt. Bouwbedrijf Pennings heeft ervoor gezorgd dat deze complexe ingreep midden in het winkelcentrum heeft kunnen plaatsvinden terwijl het winkelcentrum en alle omliggende winkels open zijn gebleven. Na de grote ingrepen, is het plein nog voorzien van lange, zelfoverspannende platenbakken welke aan de kolommen zijn gehangen. Hiermee is het plein niet alleen erg licht geworden, maar ook groen!

Ontwikkeling winkelen en werken

Op dit moment is bouwbedrijf Pennings gestart met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om ruimte te maken voor de grote uitbreiding ter plaatse van de oostelijke hoek van het complex. Op deze locatie wordt een vier verdiepingen tellende uitbreiding gemaakt met een extra loopbrug en trappenhuis t.b.v. de aansluiting op de parkeergarage. In de uitbreiding komt een supermarkt op de begane grond, winkels op de eerste verdieping en kantoren op de bovenste twee verdiepingen. Hiermee wordt nog eens circa 3.800m2 toegevoegd aan het nu al indrukwekkende complex.

Met een combinatie van werken, wonen, winkelen, vermaak én nu ook gezondheid investeert Winter Trust B.V. verder in de kwaliteit van de voorzieningen in Maarssen. De verschillende functies die elkaar versterken zorgen voor duurzame groei, synergie- en diversificatievoordelen in en rondom het Bisonspoor Shopping Center. De centrale ligging nabij de snelweg A2 en de directe verbinding met de spoorlijn Amsterdam – Utrecht zorgt voor een unieke locatie in Nederland.

 

ir. Stephan Taris

Projectleider | Aronsohn

 

 

 

 

 

 

Meer