Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Raad van Bestuur Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Architect

EGM Architecten Dordrecht

Installatie

Royal HaskoningDHV

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

December 2017
Projectnr. 8350

Erasmus Medisch Centrum

Nieuwbouw Academisch Ziekenhuis

De nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam omvat circa 175.000 m2 BVO. In de oksel van de Medische Faculteit en het Dijkzigt Ziekenhuis is “tranche 1” van het nieuwe academische ziekenhuis ontworpen. Het volume bestaat uit een laagbouw (tot 13 verdiepingen) met een maximale hoogte van 60 meter en een toren van 120 meter hoogte bestaande uit 31 verdiepingen.

In de hoek van de laagbouw is de entree van het complex, waar men via een brede trap onder de nieuwbouw door in de zogenaamde “backbone” komt. Deze backbone is een overdekt verkeersgebied dat de vorm van de nieuwbouw volgt en dat ligt tussen de oudbouw en de achterzijde van de nieuwbouw. Op die manier ontsluit het zowel de oudbouw als de nieuwbouw.

Onder het gebouw bevindt zich alleen een kelder onder het westelijke deel. Deze kelder biedt onderdak aan 12 radiotherapiebunkers. De keuze om zo weinig mogelijk kelders te maken is ingegeven vanuit de gedachte de overlast door de bouw in tijd en hinder zoveel als mogelijk te beperken. Daarom is het parkeren voor de nieuwbouw niet op de bouwlocatie gevonden, maar onder het Museumpark. De nieuwbouw is gefundeerd op voorgespannen heipalen. Ook die keuze is ingegeven door de beperking van hinder. Heipalen hebben een hoog draagvermogen en zorgen voor een korte bouwtijd, in die korte bouwtijd is er wel hinder van geluid en trillingen. Dat is met een hydraulisch heiblok zoveel als mogelijk ingeperkt.

De bovenbouw van de laagbouw bestaat uit massieve betonvloeren op betonbalken die door kolommen worden gedragen.

De toren bestaat uit een betonnen gevelbuis die de stabiliteit verzorgt met massieve betonvloeren.

Bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is -na analyse van alle mogelijke installatie- en indelingsprincipes – ervoor gekozen om de constructie qua uitwerking en uitvoering los te koppelen van installaties en inbouw. De constructie is opgedeeld in zo weinig mogelijk elementen: een kolomkop vormt bijvoorbeeld één geheel met de prefab kolom. Voor de vloer en de kolomstroken zijn prefab betonnen elementen toegepast die zonder stempels worden aangebracht. Het geheel is afgestort met een druklaag en gevlinderd. Er is geen aparte afwerkvloer toegepast.

Na 8 jaar bouwen is het Erasmus Medisch Centrum eind 2017 opgeleverd en heeft De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC op 5 december 2017, door middel van de ondertekening van het proces-verbaal van oplevering het ziekenhuis officieel overgedragen aan de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Zie hieronder een filmpje over 8 jaar bouwen aan het Erasmus Medisch Centrum.

Op 6 september 2018 vond de officiële opening van het nieuwe Erasmus MC plaats, waarbij Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de openingshandeling heeft verricht. Lees ook onze blog “Ziekenhuizen met het oog op de toekomst“.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

175.000 m2

Bouwsom totaal

€ 450.000.000.-

Bouwsom constructie

€ 125.000.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen
Toezicht op de uitvoering van de constructie

Projectfases: VO.DO.TO.UO.Uitvoering

Publicaties & prijzen

European Healthcare Design Awards 18 juni 2019
Beste gebouw van het Jaar 2019
Architectuurprijs 2018