26 March 2024 Blogs

Ambulant opzichter/inspecteur
Rob Boorsma aan het woord

Vandaag richten we de schijnwerpers op de rol van opzichter/inspecteur binnen de constructie- en bouwindustrie. Een opzichter is een cruciale schakel in elk bouwproject, waarbij hij/zij verantwoordelijk is voor het toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Van het constructief en bouwkundig toezicht leveren tot het inspecteren van gebreken, conditiemetingen van gebouwen en kwaliteitscontroles op de bouw. Het is duidelijk dat de opzichter een essentiële rol speelt in het succesvol voltooien van een project. Rob Boorsma, een enthousiaste opzichter met circa 30 jaar ervaring, vertelt over zijn vak als ambulant opzichter/inspecteur binnen Aronsohn raadgevende ingenieurs. Hij neemt ons mee in hoe het is om opzichter te zijn, de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd en de hectiek rondom deze dynamische functie.

Wat is jouw functie precies binnen Aronsohn?

Ik ben gestart als technisch tekenaar bij Aronsohn in 1989, waarna dit vrij snel veranderde in een gecombineerde functie van tekenaar/constructeur. Na een periode van circa 6 jaar werd gevraagd of ik de buitendienst ambieerde, om in de voetsporen te treden van een gerespecteerde collega die aan de vooravond van zijn pensioen stond. Dit was een mooi aanbod en ik heb dan ook direct ja gezegd tegen deze nieuwe uitdaging. Vanaf dat moment was mijn functieprofiel ambulant opzichter/inspecteur, oftewel de ‘vliegende keep’ binnen Aronsohn. Deze functie is destijds in het leven geroepen om snel te kunnen inspelen op vragen vanuit de opdrachtgever of bij (urgente) constructiezaken.

Mijn werk omvat toezicht op verbouw/nieuwbouw van utiliteitsbouw- en, in beperkte mate, woningbouwprojecten en inspecties van constructies. Omdat wij een constructies advies- en ingenieursbureau zijn spitst dit zich dus vooral toe op constructief toezicht, maar daarnaast wordt ook bouwkundig toezicht geleverd. Inspecties variëren onder andere van het opnemen van gebreken en/of schade aan constructies, conditiemetingen van gebouwen en kwaliteitscontroles op de bouw c.q. in fabrieken. Maar ook het verzamelen van informatie en inmeten van bestaande constructies, wanneer geen archiefgegevens beschikbaar zijn, behoren tot de werkzaamheden.

Wat maakt jouw werk als opzichter/inspecteur nou echt bijzonder?

Het werk als opzichter/inspecteur is om meerdere redenen echt bijzonder. Door het algemene karakter van de functie en het feit dat niet ‘vast’ aan één of twee projecten wordt gewerkt, maakt dat de werkzaamheden zeer divers zijn. Hierdoor krijg je te maken met werken van klein tot groot, eenvoudig en complex én heb je ook veel contact met alle betrokken partijen bij de werken. Dit zijn opdrachtgevers, architecten, hoofd- en onderaannemers, staalconstructie- en prefabbetonbedrijven, bevoegd gezag omgevingswet, enz.

Naast het reguliere toezicht op de bouw worden, afhankelijk van de verkregen opdracht, ook kwaliteitscontroles van bijvoorbeeld staal- en prefabbetonconstructies verzorgd. Doen zich bij een bestaand- of nieuwbouwproject constructieve gebreken of problemen voor, dan kan een inspectie worden uitgevoerd. Uitgaande van de bevindingen en conclusie wordt hierbij een passend constructief advies gegeven.

Welke projecten springen er voor jou echt uit?

In de loop der werkzame jaren bij Aronsohn (alweer 35 jaar) zijn er een hoop werken de revue gepasseerd. Door de ambulante functie ben ik direct, maar ook indirect bij veel projecten betrokken geweest en dit zijn dan ook te veel om op te noemen. Hieronder een kleine greep uit de lange lijst van mooie werken waaraan ik heb meegewerkt:

1.      1e Linie vrachtloods Schiphol (1996)
2.     Nieuwbouw ‘De Brug’ Rotterdam (2002)
3.     KW16 Berkel en Rodenrijs (2005)
4.     Erasmus MC Rotterdam (2009-2017)
5.     Renovatie en uitbreiding Westerlaantoren (2010)
6.     Faculteit TNW TU Delft (2014)
7.     Nieuwbouw hoofdgebouw Radboudumc (2019)
8.     Renovatie De Walvis (2019-2020)
9.     Nieuwbouw Fresh Trading (2020-2021)
10.   Nieuwbouw Project aan het Water (2023-2024)

Met welke projecten heb je het momenteel druk?

Op dit ogenblik ben ik druk met een aantal mooie werken.

Als eerste de nieuwbouw Project aan het Water, inmiddels omgedoopt tot “The William”. Het betreft de nieuwbouw van een kantoorgebouw aan de Willem Fenengastraat in Amsterdam van ca. 13.222 m2 v.v.o., bestaande uit een eenlaagse kelder en een multifunctionele plint op de begane grond en eerste verdieping met daarop twee torens van 6 en 8 verdiepingen hoog.
Vanuit Aronsohn management wordt directievoering op het werk verzorgt. Onder onze directievoerder lever ik 1 dag per week constructief en bouwkundig toezicht.

Verder houd ik mij momenteel ook bezig met de nieuwbouw kuilenwielenbank van de NS. Momenteel wordt een nieuw kuilwielenbankgebouw op onderhoudslocatie Leidschendam gerealiseerd. Dit gebouw is bedoeld als vervanging van het huidige (verouderde) gebouw en zal in de toekomst ongeveer 2x zoveel treinwielen kunnen behandelen als het oude gebouw.
Ook voor dit werk wordt vanuit Aronsohn management directievoering verzorgt. Onder onze directievoerder lever ik 1½  dag per week constructief en bouwkundig toezicht.

Als laatste ben ik ook druk met de nieuwbouw AMC kavel F. Op het terrein van het Amsterdam UMC (locatie AMC) wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met een combinatie van kantoor- en laboratoriumruimten.
Aronsohn constructies verzorgt, naast het constructieve gebouwontwerp (tekeningen en berekeningen), ook de zg. ‘client monitoring construction stage’. Inzake de kwaliteitscontrole worden hiervoor vergaderingen bijgewoond, steekproefsgewijs (contract)stukken van hoofdaannemer en onderaannemers gecontroleerd en partieel constructief toezicht op de bouw geleverd. Voor mij geldt dat hiervoor een ½ dag per week is gereserveerd, waarbij ik op selectieve basis (wapenings)keuringen verricht en de constructie op kwaliteit beoordeel.

Hoe ziet zo’n (drukke) dag er voor jou dan uit?

De invulling van een werkdag kan heel verschillend zijn en is regelmatig heel ad hoc. Dit wordt vaak gekenmerkt door veel reizen tussen de diverse projecten. Om de reistijd te beperken en de werktijd zo effectief mogelijk te benutten, probeer ik projecten in dezelfde stad of regio zoveel mogelijk te combineren.

Afhankelijk van het type inspectie/opname kunnen deze ook intensief zijn. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals de kwantiteit/omvang van het te inspecteren/op te nemen object en/of onderdelen, de toegankelijkheid van het te inspecteren/op te nemen object en/of onderdelen, maar ook weersomstandigheden en veiligheidsaspecten kunnen een rol spelen. In de meeste gevallen dienen rapportages van de inspectie/opnames te worden gemaakt.

Afhankelijk van de intensiviteit van het reguliere toezicht- en inspectiewerk in combinatie met de spoed en/of aandacht die een project vraagt, kan een werkdag of zelfs een werkweek behoorlijk hectisch zijn. Maar ook dit maakt dat de functie uitdagend blijft.

 

 

Ga je nog altijd met plezier naar je werk?

Ik kan niet anders dan beamen dat het een enerverende functie is. Alhoewel je af en toe een dikke huid moet hebben en (werk)stress soms op de loer ligt, zijn de positieve kanten van de functie legio. Ik zal mijn functie met veel plezier blijven uitoefenen en hoop dit nog zeker een aantal jaren te blijven doen.

 

ing. Rob Boorsma

Ambulant opzichter / inspecteur | Aronsohn

Neem contact op

Meer