Bouwmanagement

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2016
Projectnr. 9150

Faculteit TNW TU Delft

Modern en flexibel gebouw

De faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft (Faculteit TNW TU Delft) was gevestigd in diverse verouderde gebouwen, verspreid over de Delftse campus.

Streven was om de afdelingen BioTechnologie, BioNanoscience en Chemical Engineering te huisvesten in één modern en flexibel gebouw, dat voldeed aan de strenge eisen die gesteld werden door geavanceerd en vooraanstaand onderzoek.

Voor de nieuwbouw ten behoeve van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Technische Universiteit Delft heeft Aronsohn Management het volledige projectmanagement, de directievoering en de kwaliteitsborging verzorgd. Doelstelling was om huisvesting te realiseren voor de drie afdelingen. Uitgebreid vooronderzoek heeft geresulteerd in het besluit van het College van Bestuur om het nieuwe gebouw te realiseren aan de zuidkant van de campus, nabij het Reactorinstituut.

Aronsohn Management heeft het nodige bijgedragen aan de totstandkoming van het Programma van Eisen dat bestaat uit kantoren, onderwijsruimtes en veel high tech laboratoria. Circa 50% van het programma bestaat uit laboratoria. Een groot deel van de laboratoria betreft trillingsarme laboratoria (VC-F) met hoge eisen aan de installaties, zoals temperatuurstabiliteit en geluid. De totale omvang is ongeveer 30.000 m2 BVO.

Fase ABC-methode

Het project is aanbesteed op basis van de door Aronsohn Management ontwikkelde fase ABC-methode. De uitvoerende partijen zijn geselecteerd op basis van een DO+ waarbij in de aanbesteding tevens 30 jaar beheer en onderhoud is meegenomen. In de bestekfase zijn door deze aanpak de juiste keuzes gemaakt om de beheer- en onderhoudskosten te kunnen optimaliseren. Gestuurd is op Total Costs of Ownership (TCO).

Voor de kwaliteitsbewaking tijdens de bouw is gebruik gemaakt van Risicogestuurd Kwaliteitsmanagement. Deze aanpak sorteert reeds voor op de wet Private Kwaliteitsborging. Aronsohn heeft voor de kwaliteitsborging zowel een kwaliteitsmanager ingezet alsmede inspecteurs voor bouwkundige werken, constructies, installaties en vaste laboratoriuminrichtingen.

Het gebouw is begin februari 2016 opgeleverd.

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

30.000 m2

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

(Mede) opstellen Programma van Eisen
Volledige bouwmanagement
Directievoering
Kwaliteitsborging

Publicaties & prijzen