Constructie

Rotterdam

Opdrachtgever

Maarsen Bouw en Ontwikkeling (MBO) / Westerlaan CV

Architect

Ector Hoogstad architecten

Installatie

DWA

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2011
Projectnr. 8589

Hoofdkantoor Vopak

Nieuwbouw en renovatie

Het voormalige hoofdkantoor van Vopak is gerenoveerd tot kantoor- en woongebouw de Westerlaantoren. Ector Hoogstad Architecten uit Rotterdam tekende het ontwerp voor de renovatie en de 5 verdiepingen die bovenop de huidige toren komen.

In de toren zijn woningen en kantoren. Op de begane grond is, naast de centrale entree 250m2, commerciële ruimte gerealiseerd.

Aronsohn heeft in 1959 de constructie van de oorspronkelijke kantoorgebouwen voor Van Ommeren ontworpen. Mede in verband met de fusie van Van Ommeren in Vopak was een upgrading van de gebouwen nodig. De laagbouw is het ‘corporate office’ van Vopak en moet derhalve aan hoge eisen qua gebruik en uitstraling voldoen. De hoogbouw is gedeeltelijk bestemd voor de verhuurmarkt voor woningen en kantoorruimte.

In verband met exploitatie was de wens om het bestaande kantoorvolume te vergroten door het gebouw hoger te maken. Aronsohn heeft in eerste instantie onderzocht of en hoe de verhoging van de hoogbouw mogelijk was en of de bestaande constructie van de laagbouw kon worden hergebruikt. Hiervoor is de capaciteit van de betonconstructies en de funderingen uitgebreid geanalyseerd op basis van huidige inzichten.

Tevens is een analyse gemaakt van de economische voor- en nadelen van het handhaven van de constructies versus het slopen en het maken van nieuwe constructies. Gebleken is dat de hoogbouw op economisch verantwoorde wijze kan worden verhoogd tot circa 70 meter. Daarvoor zijn wel versterkingen van de stabiliteitskernen nodig. Voor de laagbouw bleek het economisch om een nieuw gebouw te ontwikkelen op de bestaande kelder. Als bijzonderheid kan voor de laagbouw worden vermeld dat deze is voorzien van vloeren met ‘betonkernactivering’. Gekozen is voor de toepassing van ‘Wing platen’ met geïntegreerde stalen liggers. Alle horizontale kanalen en leidingen zijn opgenomen in het uitgekiende vloerpakket. Hiervoor was het noodzakelijk om vanaf het allereerste begin sterk geïntegreerd te ontwerpen. Voor het parkeren is gekozen voor een drie-laagse ondergrondse parkeergarage die met onderwaterbeton wordt uitgevoerd.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Omvang:

Laagbouw: 11.300m2 bvo
Nieuwbouw op een bestaande kelder
Hoogbouw: 17.000m2 bvo
Verbouw: 6.500m2 bvo
Nieuwbouw in verhoging, 9.800m² bvo
Nieuwbouw 3-laagse parkeergarage

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Analyse bestaande constructie ten aanzien van hergebruik
Bepalen constructieve voorzieningen voor verhoging van de hoogbouw
Constructief ontwerp
Uitwerking renovatie en nieuwbouw

Publicaties & prijzen