Constructie

Nijmegen

Opdrachtgever

Radboudumc

Architect

EGM Architecten

Installatie

Deerns raadgevende ingenieurs

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2021
9970

Radboudumc Gebouw S

Nieuwe hoofdgebouw

Gebouw S is het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc te Nijmegen, naar een ontwerp van EGM Architecten. Het gebouw is gerealiseerd op de locatie van bestaande gebouwen welke niet meer aan de huidige wensen en standaarden van het Radboudumc voldeed. Het nieuwe gebouw bevat twee kelderlagen, acht verdiepingen en drie atria en is bovendien met een afmeting van 115x50x37 meter (LxBxH) het grootste gebouw op de zorgcampus.

De constructie van Gebouw S is op staal gefundeerd en grotendeels opgetrokken uit geprefabriceerd beton met een open kolomstructuur op een regelmatig stramien van 7,8×7,8 meter. Door de keuze voor een kolomstructuur, ontstaat een vrij indeelbare ruimte waarbij de gevel enkel bouwkundig is en in de toekomst, indien gewenst, eenvoudig vervangen kan worden.

Vloeren zijn uitgevoerd door middel van breedplaten en bij grote overspanningen (meer dan 14 meter) zijn voorgespannen vloerplaten (N-liggers) toegepast. Deze vloerplaten zijn opgebouwd uit twee voorgespannen ribben waartussen een dunne betonvloer van slechts 10 cm dik. De spiegel is niet voorzien van voorspanningsstrengen waardoor, ook in de toekomst, eenvoudig sparingen in de vloer kunnen worden gemaakt. Daarnaast wordt de ruimte tussen de ribben ook benut voor onder andere het verloop van kanalen.

Stabiliteit

De stabiliteit van het gehele gebouw is verzorgd door de betonnen wanden rondom het centrale atrium. Voor daglichttoetreding in het hart van het gebouw zijn deze vier stabiliteitswanden voorzien van grote raamsparingen. Bij het ontwerp van Gebouw S is al rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van de noordvleugels met twee extra verdiepingen in de toekomst. De dakconstructie is conform de onderliggende vloeren uitgevoerd en de hoofddraagconstructie is berekend op de aanvullende belastingen ten gevolge van die twee extra bouwlagen.

Bij de uitwerking van Gebouw S behoort ook de realisatie van het laatste deel van de nieuwe Centrale As, de hoofdverbinding tussen de verschillende gebouwen van het Radboudumc. De Centrale As wordt tussen Gebouw S en het bestaande Gebouw A gebouwd.

Duurzaamheid

Bijzonder aan het gebouw is het behaalde BREEAM-certificaat Excellent. De bijdrage van Aronsohn aan dit mooie resultaat was het uitvoeren van een variantenstudie naar de optimale vloerconstructie met een minimaal gebruik van materiaal. Daarnaast is door ons voor de complete betonconstructie per onderdeel, zowel prefab als in-het-werk-gestort, de hoeveelheid gerecycled betonpuingranulaat bepaald, die in het beton moet worden toegepast om te kunnen voldoen aan de eisen voor dit certificaat.

Lees ook over andere Radboudumc gebouwen, zoals Gebouw A van het Radboudumc.

Meer over dit project?

Neem contact op met Stephan Taris

Bruto-vloeroppervlak
46.000 m2

Bouwsom totaal
€ 121.400.000,-

Bouwsom constructie
€   21.745.000,-

Expertises

VO. DO. TO. UO. Uitvoering

Constructief ontwerp
Bestektekeningen
Detailtekeningen en berekeningen
Constructieve berekeningen
Bestek en kostenraming