22 January 2024 Blogs

Aronsohn: Pioniers in de wereld van BIM

Aronsohn is in 2006 als één van de eerste ingenieursbureau gestart met een BIM (Bouw Informatie Model) en wel voor het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Sindsdien kunnen we terugkijken op een reeks van succesvolle BIM projecten van een stand alone 3D Revit model tot een volledig integraal BIM zoals voor Amare in Den Haag, Holland PTC in Delft en het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen.

De kracht van samenwerking

Het samenwerken in één BIM met de andere ontwerpdisciplines is voor ons inmiddels de normale praktijk. Wij onderscheiden ons doordat we het BIM-proces tot in de puntjes beheersen, vooral omdat we ook ervaring hebben als BIM-regisseur waarbij Aronsohn Management het proces beheerst en Aronsohn Constructies het technische deel voor zijn rekening neemt. Het Bouw Informatie Model en de samenwerking in een BIM ontwikkelt zich nog steeds volop en wij gaan daar in mee. Samenwerkingsplatforms zoals de Construction Cloud van Autodesk en BIMCollab worden omarmd om efficiënter samen te werken.

Onze stip aan de horizon is een volledige ‘digital twin’ van de constructie. Het constructieve model bevat dan alle noodzakelijke technische specificaties en maakt daarmee de constructieve hoofdstukken uit het geschreven bestek overbodig. Indien gewenst voegen we ook niet constructieve informatie toe, zoals afwerkniveaus van betonconstructies en de conservering van staalconstructies. We gebruiken parametrisch ontwerptools om varianten te genereren en beoordelen en daaruit modellen te genereren. Inmiddels koppelen we het constructieve BIM aan onze kostencalculatiesoftware en kunnen we de hoeveelheden om kostencalculaties te maken in één keer inlezen.

Volledige BIM-regie

Bij Aronsohn gaan we dus nog een stap verder, BIM-regisseurschap: het voeren van de regie over het BIM-proces. Inmiddels hebben wij daarmee veel kennis en ervaring opgedaan. Zo vervullen we deze rol voor verschillende projecten, zoals Booking.com in Amsterdam en nieuwbouw Physics van de TU Delft.

Bij Physics zijn wij onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het naleven van het BIM-protocol. Ook hebben we het coördinatiemodel opgezet, houden dat bij, toetsen de integraliteit en bewaken de eisen van het ILS uit het BIM-protocol. Het doel van ILS (Informatie Leverings Specificatie)  is om informatie uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar te maken. Daarnaast is het ook onze taak de meetbare eisen uit het Programma van Eisen aan de hand van het BIM te toetsen.

Pragmatische aanpak

BIM is het hulpmiddel om alle informatie en ontwerpbeslissingen vast te leggen en uit te wisselen om zo te komen tot een geverifieerd integraal ontwerp. 3D modelleren in Revit en BIM zijn volledig ingeburgerd in ons bureau. Niet alleen de BIM modelleurs maar ook de constructeurs en de projectleiders weten hun weg te vinden in het BIM model, zowel in Revit als in diverse IFC viewers. IFC (Industry Foundation Classes) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van BIM-specifieke informatie tussen softwareapplicaties.

Wij zijn dan ook een groot voorstander van het werken in een BIM. BIM is een uitstekende tool om in de ontwerpfase de deelontwerpen te integreren en zodoende de faalkosten te beheersen. Wij kiezen daarbij altijd voor een pragmatische aanpak. BIM is een tool en geen doel op zich. entree.

 

Wil je meer weten over BIM en hoe wij het toepassen? Klik dan hier.

ir. Michel Schamp

Directeur/BIM Specialist | Aronsohn Constructies

Neem contact op

Meer