Constructie

Lelystad

Opdrachtgever

Gemeente Lelystad

Architect

Kraaijvanger Architects

Installatie

Valstart-Simonis

Bouwfysica

DGMR

Realisatie & Projectnummer

Medio 2025
Projectnr. 10515

Nieuwbouw IKC De Tjalk Lelystad

IKC De Tjalk in Lelystad (Het Integraal Kind Centrum) is een openbare basisschool voor Dalton onderwijs. In het gebouw is  ruimte gereserveerd voor een peutergroep en buitenschoolse opvang. Het hart van het gebouw wordt gevormd door de centrale ruimte op de begane grond. Hieraan grenzen drie vleugels met klaslokalen, de peuterspeelzaal en het speellokaal. Aan de noordvleugel grenst de gymzaal met de bijbehorende kleedruimtes en bergingen. Via de hoofdtrap worden de overige klaslokalen en de ruimtes voor medewerkers op de eerste verdieping bereikt. Aan de noordzijde ligt hier een terras. Op de daken van de centrale ruimten en de gymzaal bevinden zich enkele installatiecomponenten als luchtbehandelingskasten en warmtepomp.

De Fundering

De fundering bestaat uit geprefabriceerde voorgespannen betonpalen en ter plaatse gestorte betonbalken. Voor de vloer van de begane grond worden prefab voorgespannen kanaalplaten met een druklaag toegepast. De vloer ter plaatse van het speellokaal wordt verdiept aangelegd om hiermee te kunnen voldoen aan de benodigde inwendige vrije hoogte.

Hier bestaat de opgaande constructie uit stalen kolommen. De kolommen onder de 1e verdiepingsvloer worden brandwerend bekleed. Onder het dak bevinden zich de kolommen erboven en kunnen onbeschermd blijven. Rondom de vide van de centrale ruimte ligt een ter plaatse gestorte betonvloer met een verdikte randstrook. In deze vloer zijn schachtsparingen opgenomen. De strook wordt gedragen door stalen buiskolommen, gevuld met gewapend beton ten behoeve van de benodigde brandwerendheid. Verder bestaan de verdiepingsvloeren uit kanaalplaten met een gewapende druklaag. De stalen liggers zijn geïntegreerd in de vloer om maximale ruimte onder de vloeren mogelijk te maken.

De hoofdtrap in het hart van het gebouw heeft treden van gezette staalplaat en stalen trap- en bordesbomen, die ter hoogte van de 1e verdieping opgehangen zijn aan de vloerstrook. Zo blijft de ruimte onder het bordes kolomvrij en beschikbaar als gebruiksruimte.

Innovatieve dakconstructie

De dakconstructie boven de vleugels wordt gevormd door stalen driehoekspanten. Het beschot van de hellende daken bestaat uit geïsoleerde sandwichelementen. Hierop worden pv-panelen gemonteerd en aan de onderzijde worden de elementen voorzien van een akoestische beplating. Boven de centrale ruimte en de gymzaal bestaat de constructie van het platte dak uit stalen liggers. Voor de ondersteuning van de luchtbehandelingskasten is bovendaks een stalen frame voorzien. In het dak boven de centrale ruimte is daarnaast een betonplaat opgenomen, waarop de warmtepomp wordt opgesteld. Dit om overlast door geluid en trillingen beter te kunnen oplossen. Omdat er tussen de dakspanten geen vlakke vloer aanwezig is, moest een alternatief worden gezocht om de spanten horizontaal te steunen. Zo zijn de hellende dakvlakken voorzien van stabiliteitsverbanden, die de haaks op de kopgevels werkende horizontaalkrachten via de gootliggers afdragen naar het platte dak boven de centrale ruimte. Horizontale belastingen evenwijdig aan de kopgevels worden opgenomen door de kolommen in die gevels. Deze kolommen zijn ingeklemd tussen de begane grond- en 1e verdiepingsvloer en kragen boven de 1e verdiepingsvloer uit.

Door middel van een akoestisch voeg zijn de gymzaal en daarbij horende ruimten ontkoppeld van de rest van het gebouw. Deze voeg loopt door tot in de fundering en de kanaalplaten van dit blok worden ter plaatse van de overgang opgelegd op geluid en trilling dempend oplegmateriaal. Vanwege de akoestische voeg vormt het gymzaalgedeelte een separaat bouwdeel met zijn eigen stabiliteitsvoorzieningen.

De planning is om het nieuwe gebouw medio 2025 op te leveren.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

Bruto-vloeroppervlak

2.500 m2 bvo

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen
Uitwerking tot en met bestek in BIM

Publicaties & prijzen

Impressie foto’s

Kraaijvanger Architecten