Constructie

Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Architect

Elzevier Mauve Architecten in samenwerking met DVP

Installatie

LBP/SIGHT

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2014
Projectnr. 9788

Zuiderstrand theater

Om de bouw van het Spuiforum mogelijk te maken is aan de Zuidrand van de haven van Scheveningen het Zuiderstrand theater gebouwd. Als door de sloop en renovatie van de Anton Phillipszaal en het Lucent Danstheater geen voorstellingen meer mogelijk zijn, zullen die worden gegeven in dit theater.

Het Zuiderstrand theater is ontworpen als een tijdelijk gebouw met een gebruikstijd van 5 jaar. De toneelvloer is 30 meter breed en 18 meter diep en de rollenzolder ligt 20 meter boven de toneelvloer. Het achtertoneel is 5,50 meter diep en 35 meter breed. De vloer van de orkestbak is beweegbaar. Het theater is gebouwd op geboorde palen en heeft een staalskelet en vloeren van kanaalplaat. Om te voorkomen dat het natuurgebied (met broedplaatsen en vogels) hinder ondervind van het geluid van de voorstellingen zijn de gevel en wanden van de voorstellingsruimte en de toren zwaar uitgevoerd met betonpanelen dik 250 mm. De betonpanelen in de toren zijn zichtwerk en aan de binnenzijde geïsoleerd.

Meer over dit project?

Neem contact op met Krikor Cekem

Bruto-vloeroppervlak

Speelhuis 5.236m²
Kantoren 5.232m²
1000 zitplaatsen

Bouwsom totaal

€ 7.500.000,-

Bouwsom constructie

€ 3.000.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen