Wij zijn Aronsohn

Op los zand kan niets worden gegrondvest. De bundeling van de juiste mensen en juiste middelen zorgen voor een goede basis. Samen staan we sterk in ons werk en ons vak, zodat onze bouwkundige specialisten het complete spectrum overzien en beheersen. Deskundige adviseurs die techniek en functionaliteit op elkaar laten aansluiten. Betrouwbare managers die financieel en operationeel de vinger aan de pols houden.

Vernieuwend, innovatief en creatief. Aronsohn is een zelfstandig kantoor, gegrondvest op bijna honderd jaar ervaring met bouwen. Opgericht in de twintiger jaren van de vorige eeuw, zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend advies- en ingenieursbureau dat rust op twee pijlers: bouwconstructies en bouwmanagement.

Bureau

Ons Bureau

Ons bureau werd in 1927 in Rotterdam gevestigd door ir. A. Aronsohn.

Heden ten dage kent ons bureau een holdingstructuur. Onze adviesdiensten worden aangeboden door drie werkmaatschappijen:

  • Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs bv, waar het gaat om de hoofdmoot van onze werkzaamheden, namelijk het adviseren met betrekking tot constructies van gebouwen;
  • Aronsohn Management raadgevende ingenieurs bv, waar het gaat om bouwprojectmanagement;
  • Aronsohn Infrastructuur raadgevende ingenieurs bv, waar het gaat om het adviseren op het gebied van infrastructurele werken.

De feitelijke advieswerkzaamheden worden uitgevoerd in het facilitair bedrijf ‘Civieltechnisch bureau Aronsohn bv’.

 

 

Het directieteam wordt gevormd door de raadgevende ingenieurs:

  • ir. M.G.M. Schamp – in dienst vanaf 2000 – algemeen directeur
  • ir. J.G. van der Panne – in dienst vanaf 2005 – algemeen directeur
  • ir. M. de Zwart – in dienst vanaf 2020 – algemeen directeur
Aronsohn

Onze missie

Aronsohn wil met haar adviezen bijdragen aan de realisatie van duurzame bouwwerken, die nu en in de verre toekomst voor huidige en nieuwe gebruikers een goede werk- en woonomgeving vormen. Aronsohn streeft  – waar mogelijk en zinvol – naar gebouwen die voldoende flexibel zijn voor diverse gebruiksvormen en zonder grote aanpassingen zelfs een ‘tweede leven’ kunnen aangaan na vernieuwing van bouwkundige, constructieve en installatietechnische onderdelen.

Al bijna een eeuw is de naam Aronsohn daardoor verbonden aan bekroonde en tot de verbeelding sprekende gebouwen. Wie ons portfolio kent, kent ons. Met vestigingen in Rotterdam en Eindhoven bedienen we opdrachtgevers door het hele land.
We houden een platte organisatie in ere waarvan de directie inhoudelijk betrokken is bij projecten. Opdrachtgevers beschouwen Aronsohn dikwijls als ‘geheugen’ van hun gebouw. Continuïteit die het resultaat is van loyale medewerkers en de zorgvuldige archivering van projecten, zelfs de zeer gedateerde.

In de toekomst wil Aronsohn als specialistisch adviseur haar bijdrage aan duurzaam bouwen steeds verder integreren in het ontwerp van nieuwe gebouwen en ‘tweede levens’ van door haarzelf of anderen ontworpen gebouwen zo veel mogelijk stimuleren en verwezenlijken.

De ambitie van Aronsohn samengevat: het verschil maken met duurzame gebouwen die werkelijk dienstbaar zijn aan hun gebruikers. Prettiger werken, beter presteren. Vandaag, morgen, tot in lengte van jaren.

Maatschappelijk betrokken

Als ingenieursbureau op het gebied van advisering van constructies en bouwmanagement dragen wij bij aan de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van de gebouwde omgeving hetgeen een grote invloed heeft op de maatschappij. Zowel bij de bedrijfsvoering, als in onze advisering, streven wij in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar het verkleinen van de CO2 uitstoot en onze milieuvoetprint alsmede naar het verduurzamen van onze relatie met onze stakeholders. De hierbij te hanteren balans tussen de economische en (regel)technische haalbaarheid wordt continu bewaakt. Ter ondersteuning, borging en ontwikkeling van het MVO beleid hebben wij een milieumanagementsysteem en zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.

Thuis tussen teamspelers

Met grootschalige en veeleisende projecten is de utiliteitsbouw bij uitstek het domein voor teamspelers. Een wereld waarin Aronsohn zich opperbest thuis voelt en excelleert. Bouwen vraagt om samenwerken. Geduldig en goed luisteren. Nauwgezet wensen en eisen inventariseren. Plannen maken in samenspraak met opdrachtgevers, bouwpartners en gebruikers. Aronsohn verstaat en spreekt de taal van alle betrokkenen. Wij schakelen soepel tussen opdrachtgevers, architecten, adviseurs en aannemers. Persoonlijk contact met klanten vinden we belangrijk. Opdrachtgevers kunnen van ons op aan. Afspraak is afspraak.

Aronsohn leeft zich in, is analytisch sterk en denkt uitermate oplossingsgericht. Bij nieuwbouw en bij renovatie en restauratie. Prestigieuze projecten en geslaagde gebouwen zijn onze ambassadeurs.

Aronsohn
Verbindende kracht.

Lidmaatschappen

NLingenieurs

Leden van NLingenieurs (voorheen ONRI) zijn bij vele maatschappelijke issues betrokken. Ook nemen deze bureaus deel in vele besturen, platforms en denktanks en voorziet de ONRI\ (semi-)overheden van advies. Zo dragen wij als Aronsohn ons steentje bij aan de maatschappij.

Website

Europengineers

Europengineers is een netwerk van onafhankelijke advies- en ingenieursbureaus in Europa. Aronsohn was 1 van de oprichters in 1964.inmiddels hebben we leden in Frankrijk, Griekenland, Ierland, italie, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Per land kan maar één bureau lid zijn. Dit zorgt ervoor dat concurrentie niet aan de orde is tussen de leden en dit bevordert de kennisuitwisseling. Europengineers is een waardevol kennis- en samenwerkingsnetwerk waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dat geeft ons extra mogelijkheden om de beste oplossingen in onze projecten toe te passen.

Website

Bouwen met Staal

De stichting Bouwen met Staal is de landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw. De stichting wil alle partijen in de bouw -van opdrachtgevers tot en met toeleveranciers-ondersteunen bij het toepassen van staal. De activiteiten zijn zo veel mogelijk toegesneden op staaltoepassingen in de industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur.

Website

Betonvereniging

De Betonvereniging, in 1927 door de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk opgericht, is het platform voor personen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. Zij vormt, door de samenstelling van haar leden, een kennisinfrastructuur voor het opdoen van kennis, het gemeenschappelijk onderkennen van kennisvragen en het bevorderen van het ontwikkelen van nieuwe kennis over beton. Door haar activiteiten ondersteunt de Betonvereniging haar leden met kennis die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

Website

Stichting Hoogbouw

Stichting Hoogbouw is een landelijke opererende organisatie dat hoogbouw in Nederland in de brede zin des woord als onderwerp heeft. Het probeert als zodanig een netwerk te zijn waarin kennis, onderzoek en personen bijeen worden gebracht. Hiermee hoopt het de (discussie over) kwalitatief hoogwaardige verdichting te stimuleren.

Website

Kwaliteitssysteem

Aronsohn staat voor kwaliteit. Daarom zijn al onze werkmaatschappijen ISO-gecertificeerd. Met behulp van pragmatische en heldere kwaliteitssystemen die door middel van reguliere interne én externe kwaliteitsaudits worden getoetst in de organisatie, waarborgen we onze interne kwaliteit. Dat zorgt ervoor dat wij ook de kwaliteit kunnen blijven leveren die u van ons mag verwachten.