Constructie

Gouda

Opdrachtgever

Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Architect

EGM Architecten

Installatie

Ingenieursburo Linssen BV

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2013
Projectnr. 9120

Groene Hart Ziekenhuis

Een modern en gastvrij ziekenhuis

Na de bestuurlijke fusie in 1991 van de twee regionale ziekenhuizen in Gouda is besloten op één locatie een kernziekenhuis te bouwen.

Dit nieuwe ziekenhuis bestaat uit de waardevolle bouwdelen van het bestaande complex met aan de oostzijde de nieuwe vleugels. Het ontwerp is gemaakt door EGM Architecten te Dordrecht.

Het ontwerp en de bouwvoorbereiding van de nieuwe vleugel is in intensief teamverband met opdrachtgever, aannemers en overige adviseurs in slechts 15 maanden gerealiseerd, waarbij casco en inbouw parallel aan elkaar zijn ontwikkeld. Om plaats te maken voor het nieuwbouwblok werden vanaf 2001 diverse interne verbouwingen en kleinere uitbreidingen gerealiseerd en werden oude bouwdelen aan de oostzijde gesloopt. Het resultaat is een modern en gastvrij ziekenhuis waarin alle specialismen in aanwezig zijn.

Flexibel gebruik voor de toekomst

Het gebouw heeft blokken van 3 tot 6 gebruikslagen met daarboven steeds een extra laag waarop de installaties zijn ondergebracht. Onder het gehele pand is een waterdichte kruipruimte. De constructie is zo ontworpen dat een flexibel gebruik mogelijk is, ook in de toekomst. Het aantal kolommen en betonwanden is tot een minimum beperkt zodat de verdiepingen grote vrij indeelbare ruimtes zijn. Dit maakt het mogelijk zowel zwaardere ziekenhuisfuncties als lichte zorg- en kantoorfuncties in één gebouw onder te brengen. Door gebruik van massieve betonvloeren kunnen doorvoeringen voor installaties betrekkelijk eenvoudig geboord worden zonder dure constructieve aanpassingen.

Bij het ontwerp is rekening gehouden dat ernaast een volledig in bedrijf zijnde ziekenhuis gebouwd moest worden. Zo is een paalsysteem toegepast dat geen geluid en trillingoverlast veroorzaakte en is in grote mate prefab toegepast om de bouwtijd zo kort mogelijk te houden.

Meer over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

 

Lees ook over de nieuwe Hybride OK van het GHZ.

Bruto-vloeroppervlak

28.000 m2

Bouwsom totaal

€ 45.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 11.950.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Directie begroting
Detailtekeningen
Berekeningen kelderbak
Bewaking uitvoeringsstukken aannemer

Publicaties & prijzen