10 November 2021 Blogs

Een optimaal proces met de fase ABC-methode

Uit de hand lopende kosten. Een ontwerp dat in de praktijk niet goed uitvoerbaar blijkt. Het verwikkeld raken in een juridische strijd, omdat er geen duidelijke afspraken zijn. Dit is voor veel bouwprojecten helaas dagelijkse praktijk. Wij van Aronsohn geloven erin dat wanneer kennis en kunde van de uitvoerende partijen optimaal benut wordt, projecten zonder meerwerken en binnen de planning gerealiseerd kunnen worden. Deze visie hebben wij samengebracht in de door ons ontwikkelde en inmiddels meermaals bewezen fase ABC-methode.

De fase ABC-methode is 19 jaar geleden ontwikkeld bij de realisatie van een groot bouwproject in Amsterdam. Inmiddels hebben wij al meer dan 20 projecten volgens deze methode mogen inrichten en zijn ook al deze projecten afgerond binnen het budget, binnen de besproken termijn en met veel meer aandacht voor kwaliteit.

Een overzichtelijk proces opgedeeld in drie fases

In deze methode wordt het ontwerp in een eerder stadium dan gebruikelijk aanbesteed. Vaak op basis van een ver uitgewerkt definitief ontwerp. De uitvoerende partij wordt vervolgens geselecteerd en sluit in een adviserende rol aan bij het ontwerpteam. Fase A: de bestekfase gaat van start. Het bewaken en beheren van o.a. de bouwlogistiek, bouwbaarheid en de budgetbewaking zijn in dit stadium van het project de verantwoordelijkheden van de uitvoerende partij.

Enkel wanneer aan het einde van de bestekfase zo veel mogelijk risico’s uit het project zijn gehaald en de uitvoerende partij binnen de opgegeven aanneemsom is gebleven, wordt de opdracht verstrekt voor fase B: de uitvoeringsfase. De uitvoerende partij zal voor de aanvang van deze fase een geen meerwerkverklaring ondertekenen.

Wanneer het werk naar tevredenheid is opgeleverd kan de opdrachtgever ook nog opdracht geven voor fase C: het beheer en onderhoud. De uitvoerende partij heeft voorafgaand aan fase A al een prijs bepaald voor de uitvoering en het beheer en het onderhoud op basis van het definitief ontwerp. De keuzes die in fase A worden gemaakt ten aanzien van afwerkingen en installatiecomponenten worden dus gemaakt met expliciete aandacht voor de beheer- en onderhoudsfase. Interessant aan deze aanpak is dat op voorhand inzichtelijk is wat de totale levensduurkosten van het pand zijn.

 

Samenwerking is key

Wij geloven in langdurige samenwerkingen. Het vormen van een team. Tijdens de verschillende fases van de methode werken de betrokken partijen intensief samen. Dit start al tijdens de optimalisatie van het ontwerp. Dit doen partijen samen, zodat ze hier ook gezamenlijk profijt van kunnen hebben. Tijdens het gehele proces hebben partijen korte lijnen met elkaar en kunnen elkaar gemakkelijk vinden, waardoor vervelende juridische procedures voorkomen worden.

De unieke kracht van deze methode zit in de transparante manier van samenwerken. Het gehele traject van technisch ontwerp tot beheer en onderhoud is heel concreet. Voor iedereen is het duidelijk wat de verwachtingen zijn en waar men aan toe is. Dit in tegenstelling tot andere methodes, waarbij transparantie en het creëren van meerwaarde vaak ver te zoeken is.

Fase ABC-methode tot in de puntjes uitgevoerd

Voor de nieuwbouw ten behoeve van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de Technische Universiteit Delft heeft Aronsohn o.a. het volledige projectmanagement verzorgd. Aan de ontwerpfase is destijds veel aandacht besteed, waardoor het ontwerp zeer goed is geoptimaliseerd. Een voorbeeld hiervan was de aanpassing in het luchtbehandelingssysteem. Op aanraden van de installateur is deze in de ontwerpfase al gewijzigd in een robuuster en duurzamer systeem. Dit resulteerde tijdens fase C in meer kwaliteit en een forse besparing in geld.

Benieuwd wat het gebruik van de fase ABC-methode voor uw project kan opleveren? Neem contact op met Gerwin van der Panne (fase ABC-methode specialist), of klik hier.

Gerwin van der Panne
Fase ABC-methode specialist

 

 

 

Meer