Constructie

Uden

Opdrachtgever

Ziekenhuis Bernhoven

Architect

De Jong Gortemaker Algra Architecten

Installatie

Raadgevend Technies Buro Van Heugten B.V.

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2012
Projectnr. 8989

Ziekenhuis Bernhoven

Nieuwe Hotfloor 

Op de locatie Uden Noord is een nieuwbouw gerealiseerd voor de bestaande twee vestigingen van Bernhoven in Oss en Veghel.

Het ontwerp is opgezet vanuit het schillenmodel oftewel de vastgoedgedachte, waarbij functies met bijbehorende bouwvolumes zijn geclusterd naar de functies Hotfloor, Hotel, Kantoor en Fabriek.

De constructie is toegesneden op de specifieke geclusterde bouwdelen waarbij verschillende uitgangspunten voor o.a. overspanningen, belasting en flexibiliteit zijn gehanteerd. Op deze wijze zijn de gemiddelde kosten van de constructie ten opzichte van een traditioneel ontworpen ziekenhuizen verlaagd. Samen met de architect en adviseur is een Ontwerp VOF opgericht welke integraal alle ontwerpwerkzaamheden op zich heeft genomen. Hierdoor is de opdrachtgever gevrijwaard van het risico op het ontbreken van adviestaken.

Het project is op basis van het DO in de markt gezet waarbij enkel op kwaliteit, algemene bouwplaatskosten en montage normen voor installaties is geselecteerd. Maatgevend voor de selectie was de visie van het uitvoerend consortium op de beoogde werkwijze vanaf bestek t/m de oplevering en het eventueel aansluitende lange termijn onderhoud.

Samen met de architect is het ontwerp in een BIM uitgewerkt door samen real-time in een REVIT model te werken. Op deze wijze is een volledig geïntegreerd bouwkundig/constructief ontwerp ontstaan waarmee in een snel tempo aansluitend afgestemde werktekeningen konden worden aangeleverd.

Meer over dit project?

Neem contact op met Krikor Cekem

Bruto-vloeroppervlak

56.355 m²

Bouwsom totaal

€ 88.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 14.500.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen
Kwaliteitscontrole op de bouw
Assistentie directievoering en contractvoering

Publicaties & prijzen