Constructie

Apeldoorn

Opdrachtgever

Apenheul

Architect

RAU

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2010
Projectnr. 9051

Wereld Natuurhuis Apenheul (De St@art)

Het Wereld Natuurhuis is gebouwd in opdracht van de Apenheul. Het biedt onderdak aan het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie en de Apenheul. In het Wereld Natuurhuis beschikt de Apenheul naast kantoren ook over flinke berg- en facilitaire ruimten.

Tevens wordt het nieuwe gebouw gebruikt voor tentoonstellingen, presentaties en bijeenkomsten over duurzaamheid. Hiervoor is in het souterrain/kelder een auditorium ingericht voor 273 mensen.

Het gebouw van drie bouwlagen bestaat uit een betonnen casco en een buitenschil van houten spanten, een houten dak en veel glas. Het is 125 meter lang met 25 spanten, die aan de buitenzijde goed zichtbaar zijn en het geheel het gezicht geven van een geleed dier. Het hout van de spanten is van inlands lariks van Staatsbosbeheer. De spanten hebben een maximale overspanning van 17 meter en een dwarsdoorsnede van 160×1050 mm. De afmeting van de gebogen spanten was met 30 meter te groot voor transport over de weg. Op het werk is door middel van vingerlassen een verbinding tot stand gebracht. Door de grondgesteldheid is het gebouw gefundeerd als een fundering op staal. De vloeren bestaan uit massieve ter plaatse gestort beton voorzien van betonkernactivering. De vloer komt geheel in het zicht en heeft daarom geen balken.
De inpandige kolommen zijn van beton, de buiten geplaatste kolommen zijn van hout. Veel aandacht was er voor de zichtbare details.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Bruto-vloeroppervlak

3.680 m2

Bouwsom totaal

€ 4.000.000,-

Bouwsom constructie

€  1.650.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Bestek
Detailtekeningen en -berekeningen

Publicaties & prijzen