Constructie

Den Haag

Opdrachtgever

Politie Haaglanden

Architect

Architecten Van Mourik

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2012
Projectnr. 8965

Voorzieningencluster De Yp

Politieregio Haaglanden

In de kom van het prins Clausverkeersplein, in de buurt van het ADO stadion, is de voorzieningencluster voor de Politieregio Haaglanden “De Yp” gebouwd.

Naast de centrale meldkamer in de top van de toren bevinden zich in dit complex sportzalen, schietbanen en een oefenfaciliteit voor het nabootsen van het optreden van de mobiele eenheid en arrestatieteams. Al deze bijzondere functies in één gebouw leiden tot een gecompliceerde constructie.

Met het oog op flexibiliteit en aanpasbaarheid naar de toekomst, zijn in de langgerekte strook kolomvrije overspanningen gemaakt van gevel naar gevel. De gevel bestaat uit dragende betonelementen. De onder deze strook gelegen sportzalen waren op deze manier goed te integreren in deze strook. Erachter is de hellingbaan ontworpen die auto’s vanaf het maaiveld 12 meter hoger brengt. Hierdoor kan men parkeren op het dak van de schietbanen en de NOC-NSF sportzaal.

Het parkeren op niveau 3 is ook voortgezet onder de lang gerekte strook en onder de toren. Aan de westzijde verrijst de hoogbouw, met een karakteristiek venster naar het oosten. De uitkraging heeft vanzelf grote invloed op de vervormingen en krachten in de toren. Om te voorkomen dat hierdoor te grote constructieve afmetingen nodig zijn, die de functionaliteit van het gebouw zouden kunnen verminderen, is hier op grote schaal staal als constructiemateriaal toegepast. De vervormingen zijn gecompenseerd door tijdens de bouw “tegen-vervormingen” mee te nemen. Aan de oostzijde is achter de oefenfaciliteit een extra parkeergarage gerealiseerd van 2 lagen.

Het gebouw is gefundeerd op prefab betonpalen en bestaat overwegend uit gewapend beton, waarbij balken, wanden, vloeren en kolommen voorkomen als prefab, voorgespannen en ter plaatse gestort beton.

Meer over dit project?

Neem contact op met Peter van den Broek

Bruto-vloeroppervlak

34.000 m2

Bouwsom totaal

€ 54.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 12.000.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen

Publicaties & prijzen