Constructie

Den Haag

Opdrachtgever

Politie Haaglanden

Architect

Architecten Van Mourik

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2012
Projectnr. 8965

Voorzieningencluster De Yp

Politieregio Haaglanden

In de kom van het prins Clausverkeersplein tegenover het ADO stadion, is de voorzieningencluster voor de Politieregio Haaglanden gebouwd.

Naast de centrale meldkamer in de top van de toren bevinden zich in dit complex sportzalen, schietbanen en een oefenfaciliteit voor het nabootsen van het optreden van de mobiele eenheid en arrestatieteams. Al deze bijzondere functies in één gebouw leidt tot een gecompliceerde constructie.

Om reden van flexibiliteit naar de toekomst zijn in de langgerekte strook, kolomvrije overspanningen gemaakt van gevel naar gevel. De gevel bestaat uit dragende betonelementen. De onderin deze strook gelegen sportzalen waren op deze manier goed te integreren in deze strook. Erachter is de hellingbaan ontworpen die auto’s van het maaiveld 12 m hoger brengt waardoor men kan parkeren op het dak van de schietbanen en de NOC-NSF sportzaal.

Het parkeren op niveau 3 is ook voortgezet onder de lang gerekte strook en onder de toren. Aan de westzijde verrijst de hoogbouw, met een karakteristiek venster naar het oosten. De uitkraging heeft vanzelf grote invloed op de vervormingen en krachten in de toren. Om te voorkomen dat hierdoor grote dimensies nodig zijn, is hier op grote schaal staal toegepast. De vervormingen zijn gecompenseerd door tegen-vervormingen tijdens de bouw mee te nemen. Aan de oostzijde is achter de oefenfaciliteit een parkeergarage gerealiseerd van 2 lagen.

Het gebouw is gefundeerd op prefab betonpalen en bestaat overwegend uit gewapend beton, waarbij balken, wanden, vloeren en kolommen voorkomen als prefab, voorgespannen en ter plaatse gestort.

Meer over dit project?

Neem contact op met Bobbejaan Scholten

Bruto-vloeroppervlak

34.000 m2

Bouwsom totaal

€ 54.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 12.000.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen

Publicaties & prijzen