Constructie

Amsterdam

Opdrachtgever

ING Vastgoed Ontwikkeling

Architect

Foster & Partners Londen i.s.m. Bureau Bouwkunde Rotterdam

Installatie

Hiensch Engineering bv

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2008
Projectnr. 8400

Vivaldi

High rise kantoorgebouw

Het project behelst de nieuwbouw van een high rise kantoorgebouw waarin het nieuwe kantoor van Ernst & Young is gevestigd. Het pand is gelegen langs de randweg van Amsterdam nabij de RAI. Het kantoorgebouw heeft een oppervlak van 30.000 m2 en is 24 verdiepingen hoog.

Het bestaat uit één centrale kern met daaromheen twee bouwdelen en twee ondergrondse parkeerlagen. Het gebouw is in totaal 104 meter hoog. Het gebouw is ontworpen door Foster en Partners uit Londen.

In de oksel van de afslag RAI van de A10 ligt het Drentepark, de kop van de Zuidas van Amsterdam. In dit gebied zullen de komende jaren verschillende nieuwe bouwprojecten ontstaan, allemaal gelegen langs de snelweg. De eerste is een 100 meter hoge kantoortoren met 30.000 m2 BVO ten behoeve van Ernst & Young en een parkeergarage van 7.000 m2. Het gebouw staat op een plint waarin de algemene voorzieningen voor het kantoor worden gevestigd, zoals de ontvangst- en publieksruimten, conferentiezalen, restaurant etc. Onder het maaiveld bevindt zich een over het gehele terrein van 50×120 m2 uitstrekkende parkeerlaag.

Over de zuidelijke helft naast de hoogbouw bevindt zich een tweede kelderlaag ten behoeve van parkeren. De opbouw van de ondergrondse constructie is erop gericht het bemalingsbezwaar te minimaliseren. De hoogbouw bestaat uit een drietal aan elkaar grenzende volumes, twee kantoordelen met een diepte van 14,40 meter en 12,6 meter en een tussenliggende kern die de kantoren ontsluit. De beide kantoorvolumes zijn 7,20 meter ten opzichte van elkaar verschoven. De draagconstructie in de gevels bestaat niet uit verticale kolommen maar uit V-vormige kolommen zodat een zogenaamd “diagrid” ontstaat. Deze constructies zijn in staat naast de verticale belasting ook een substantieel deel van de windbelasting op te nemen.

Meer over dit project?

Neem contact op met Bobbejaan Scholten

Bruto-vloeroppervlak

30.000 m2

Bouwsom totaal

€ 47.000.000,-

Bouwsom constructie

€ 14.500.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen

Publicaties & prijzen

Wan Healthcare Award 2014 Built Category