Constructie

Leiden

Opdrachtgever

Hogeschool Leiden

Architect

DP6 Architecten

Installatie

Nelissen ingenieursbureau

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

december 2022
Projectnr. 10326

Vernieuwbouw Hogeschool Leiden

Voor de uitbreiding van Hogeschool Leiden is op 2 maart 2021 de aannemersovereenkomst getekend met de TBI bedrijven J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros. Het project is op 5 december 2022 zonder meerwerk opgeleverd. Het complex is volledig in BIM ontworpen, aanbesteed en uitgewerkt. Aronsohn is vaste adviseur voor Hogeschool Leiden. Alle grote uitbreiding van afgelopen jaren heeft Aronsohn voor rekening mogen nemen. Tevens zijn wij de hogeschool van dienst voor kleine verbouwingen, vernieuwbouw en adviesvragen.

De nieuwbouw van 9.600 m2 is nodig geweest vanwege de flinke groei die Hogeschool Leiden de laatste jaren heeft doorgemaakt. Inmiddels telt de hogeschool 13.500 studenten en ruim 1.250 medewerkers. Door deze groei zitten enkele onderdelen op dit moment elders in Leiden, zoals het Carrefour-gebouw naast het Centraal Station.

De rol van Aronsohn was die van constructief ontwerper binnen het ontwerpteam. Dit team werd geleid door de architect DP6 uit Delft. Het ontwerp is door de adviseurs in een BIM-omgeving uitgewerkt en ook aanbesteed op basis van het BIM model aan het einde van de DO fase.

De werkzaamheden van Aronsohn bestonden uit het leveren van constructief advies en het maken van het constructieve ontwerp tot en met de DO fase conform de DNR. Het technisch ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp is door de aannemer J.P. van Eesteren vervaardigd. Aronsohn heeft in deze fases zijn tekeningen en berekeningen gecontroleerd. In de uitvoeringsfase is door Aronsohn ook de documenten van de leveranciers gecontroleerd. Andere werkzaamheden van Aronsohn betroffen het leveren van advies op het gebied van kostencalculaties, risico-inventarisaties.

De uitbreiding

De uitbreiding bestaat uit een zeven lagen tellende hoofdgebouw en een twaalf meter hoog atrium met tussenvloeren dat de verbinding vormt met de achterzijde van de bestaande bebouwing van de hogeschool. Het hoofdgebouw heeft een rechthoekig grondvlak met in het midden een centrale kern van prefab beton waarin het dubbele trappenhuis, liften, schachten en toiletgroepen zijn geclusterd. Aan de noord- en oostzijde wordt het gebouw gekenmerkt door een promenade door de terugliggende gevel over de eerste twee lagen en de vrijstaande kolommenrij van prefab beton die de bovenbouw draagt.

De vloervelden zijn gerealiseerd met kanaalplaatvloeren en overspannen twaalf meter van gevel tot kern. De constructie van het atrium draagt aan één zijde af op het hoofdgebouw en aan de andere zijde wordt het ondersteund door Y-vormige kolommen. Deze kolommen verzorgen tevens een deel van de stabiliteit van het atrium.

Het gebouw is op grondverdringende schroefpalen gefundeerd van het type DPA+. Poeren en balken dragen het gebouw af op de palen. Langs de bestaande bebouwing zijn de draagpunten van het gebouw circa twee tot vier meter teruggezet om het geotechnische draagvermogen van de bestaande palen niet te verzwakken.

De afmetingen van de schachten tussen de kernwanden en de totale pakketdikte van de vloerconstructie met de installaties boven het plafond zijn volledig geoptimaliseerd. Dit is onder meer bereikt door de vloeren zo slank mogelijk te ontwerpen, onderzijdes vlak te houden en de twee hoofdschachten op basis van de plattegrond zodanig in de betonnen kern te positioneren dat een optimaal kanalenverloop is verkregen.

Gebouw vrij indeelbaar

Het gebouw is een rechthoekige vorm gegeven waardoor met courante maten en overgangen gewerkt kon worden. Hierdoor is het mogelijk geweest om te ontwerpen op een relatief eenvoudige bouwmethoden en een korte bouwtijd. Er is gekozen voor een centrale positionering van de betonnen kern welke een zodanige breedte en lengte verhouding is gegeven dat de overspanningen van kernwanden tot gevel optimaal zijn om in één keer te overspannen.

Het gebouw is rondom de kern tot de gevel vrij indeelbaar. Dit is onder meer bereikt door overcapaciteit aan te brengen in de hoofdtracés, onder- en bovenzijdes van de vloeren vlak te houden (geen balken en sprongen) en de dakvloer op voldoende draagvermogen te ontwerpen zodat naderhand extra installaties geplaatst kunnen worden. De liften, trappen, toiletruimtes en schachten zijn slim geclusterd samen met de betonnen kern, hierdoor vormen deze voorzieningen geen obstakels voor nieuwe indelingen.

De draagconstructie in de gevel is zodanig geoptimaliseerd dat aan de binnenzijde het gevelpakket vlak kon worden gehouden maar wel de kabelgoten met alle aansluitingen konden worden geïntegreerd. Hierdoor kan relatief eenvoudig de indeling worden gewijzigd zonder installatietechnische aanpassingen.

In het ontwerp is het mogelijk gemaakt dat een derde schacht eenvoudig uit te breiden is zonder constructieve voorzieningen. Door deze aan de buitenkant van de kern te positioneren, boorzones in de vloer te ontwerpen en deze dusdanig te positioneren in de plattegrond dat hier eenvoudig rekening mee kan worden gehouden met de indeling.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

9.600 m2 bvo

Bouwsom totaal

€ 20.000.000,-

Bouwsom constructie

€    3.500.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp t/m DO+ fase
Toetsende functie TO en UO fase

Publicaties & prijzen