Constructie

Alkmaar

Opdrachtgever

-

Architect

BRTArchitecten Alkmaar, projectarchitect Ton van Rutten BNA

Installatie

Schreuder Groep

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2008
Projectnr. 8859

Van der Meij College

In het Van der Meij College bieden drie scholen voor voortgezet onderwijs, te weten Jan Arentsz, Dalton College en Willem Blaeu, gezamenlijk voor de leerjaren 3 en 4 onderwijs. Het gebouw heeft een open split-level structuur, waarbinnen met door vides een visuele verbinding tussen de verschillende niveaus kan waarnemen.

Op de begane grond bevindt zich de sector techniek, op de eerste verdieping de sector economie en helemaal bovenin zit de sector zorg en welzijn.

Het ontwerp bestaat uit een rechthoekig volume, bestaande uit drie bouwlagen over de volle kavelbreedte. Onder het gebouw bevindt zich een kelder waar minimaal 500 fietsen gestald kunnen worden. De 3 bouwlagen zijn zo ingedeeld dat iedere sector zijn eigen verdieping heeft. Daardoor lijkt de school te zijn ingericht als drie kleine scholen van 200 à 250 leerlingen per sector. Het gebouw is opgetrokken uit een beton skelet van prefab kolommen, in het werk gestorte wanden, balken en vloeren. In record tempo werd het skelet omhoog getrokken, waarna de gevel werd gesloten met prefab betonnen sandwich elementen.

In 8 weken tijd werd het betonskelet voorzien van gevels naar een fantastisch ontwerp van BRTA architecten uit Alkmaar. De gedachte van de architect voor de gevel was als volgt: van een afstand heeft de gevel een marmerachtig uiterlijk, het lijkt alsof de gevel generfd is. Dichterbij gekomen kun je een boomstructuur onderscheiden. De boom staat symbool voor leven en groei. De constructie van het gebouw is duurzaan ontworpen met het oog op een grote mate van transparantie en flexibiliteit.

De vloeren bestaan uit breedplaatvloeren met verdikte stroken over de kolommenrijen. De stabiliteit wordt op de onderste lagen ontleend aan een beperkt aantal betonwanden. Op de bovenste laag levert het samenstel van kolommen en vloerstroken de stabiliteit.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Omvang:

9.800 m2 bvo

Bouwsom totaal

€ 12.000.000,-

Bouwsom constructie

Expertises

Constructief ontwerp
Besteks- en detailleringtekeningen t.b.v.
de uitvoering met bijbehorende berekeningen

Publicaties & prijzen