Infrastructuur

Eindhoven

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Architect

-

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2003
Projectnr. 8066

Tunnelbak Beukenlaan

De werkzaamheden voor de tunnelbak met keermuren omvatten het bouwrijp maken van het terrein en verhardingen met verkeersontwerp en de engineering van de tunnelbak.

De tunnelbak is gelegen in de binnenste verkeersring van Eindhoven ter plaatse van de kruising Beukenlaan-Cederlaan-Noord Brabantlaan.

Deze tunnelbak heeft als doel om een HOV-busbaan, vanaf het station naar een nieuwbouwwijk, ongelijkvloers te laten kruisen met het intensieve verkeer op de ring. De HOV-busbaan blijft op maaiveldniveau, het verkeer op de ring verloopt via een grotendeels open tunnelbak. De tunnelbak is circa 400 meter lang en 2×2 rijstroken breed. In afstemming met de grondgesteldheid en op basis van een uitgebrei­de variantenstudie is uiteindelijk gekozen voor een traditionele bouwmethodiek met een bouwput van damwanden tot in natuurlijk water remmende lagen een ontgraving in den droge. De tunnelbak is van beton, geheel in het werk gestort, gefundeerd op grondslag terwijl tegen opdrijven trekankers worden toegepast.

De tunneldekken ten behoeve van de HOV-baan en overig kruisend verkeer zijn samengesteld uit prefabliggers. Onder de tunnelvloer is voor de opvang van hemelwater een bufferbassin voorzien. Bij het ontwerpen van de tunnelbak is bijzondere aandacht besteed aan de verkeersvriendelijkheid. Tijdens het bouwrijp maken en tijdens de bouw van de tunnelbak moest het verkeer op de ring kunnen blijven doorstromen. Hiertoe was per uitvoeringsfase een tijdelijk verkeersplan ontworpen. Voor de definitieve situatie, na het realiseren van de tunnelbak, is een verkeers­plan ontworpen tot en met de definitieve verhardingen, etc. Aronsohn heeft het complete ontwerp verzorgd, alsmede de engineering tot en met de detailfase.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Bruto-vloeroppervlak

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Complete ontwerp
Engineering tot en met de detailfase

Publicaties & prijzen