Bouwmanagement

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv, Amsterdam (Supervisor exterieur)

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2008
Projectnr. 8799

Renovatie vliegtuighal TU Delft

De Vliegtuighal is de geboorteplaats van tal van innovaties op het gebied van de luchtvaart, waarvan het materiaal Glare het bekendste voorbeeld is. Het is het zeer geavanceerde constructies en materialen laboratorium van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Het laboratorium is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde materialen, structureel ontwerp en fabricagetechnieken, die specifiek op vliegtuigen toegepast kunnen worden. Onder begeleiding van Aronsohn is dit gebouw geheel gerenoveerd en is een kantoorstrook toegevoegd.

Het Delft Aerospace Structures & Materials Laboratory (DASML), zoals de vliegtuighal officieel heet, bevat kantoren, werkplaatsen, fysische labs, chemische labs en een expositieruimte.

De renovatie bestond uit het herindelen en opwaarderen van de laboratorium- en werkplaatsruimten (circa 1.500 m2) en het plaatsen van een extra kantoorlaag (circa 360 m2) bovenop de reeds bestaande kantoren. Daarnaast is de grote hal (totaal circa 1.600 m2) opnieuw ingedeeld, voorzien van een nieuwe epoxy-vloerafwerking en is in een deel van de hal een nieuwe onderheide vloer aangebracht. In deze hal staat naast de zware machines en proefopstellingen ook een deel van de collectie vliegtuigen en vliegtuigonderdelen van de faculteit opgesteld, waaronder een heuse F-16 straaljager die in bruikleen is van het Ministerie van Defensie.

De renovatie betrof met name een functionele renovatie om het gebouw met betrekking tot arbo- en milieuwetgeving weer up to date te maken. Hiertoe is de plattegrond heringedeeld en de installaties zijn volledig vernieuwd. De renovatie en uitbreiding van de Vliegtuighal is gefaseerd uitgevoerd, waarbij telkens een deel van het gebouw aangepakte werd en het resterende deel in gebruik bleef. De collectie is tijdens de renovatie ondergebracht in een naast de Vliegtuighal gerealiseerde tijdelijke loods.  De nieuwe kantoorstrook op de bestaande kantoorstrook in de Vliegtuighal is gerealiseerd, terwijl de onderliggende kantoren grotendeels in gebruik bleven. Diverse veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.

Eerder begeleidde Aronsohn al de renovatie van de hoogbouw voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft en de nieuwbouw ten behoeve van met name kantoorruimte. Deze drie projecten zijn allemaal door Aronsohn Management begeleid, in nauwe samenwerking met de vastgoedorganisatie van de TU Delft. In alle drie de projecten was ook Aronsohn Constructies als constructeur betrokken.

Meer over dit project?

Neem contact op met het Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

3.640 m2 bvo

Bouwsom totaal

 

Bouwsom constructie

Expertises

Volledig bouwmanagement
Opstellen Programma van Eisen
Constructies toezicht

Publicaties & prijzen