Bouwmanagement

Delft

Opdrachtgever

TU Delft FMVG

Architect

Galis Architektenburo, Delft

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

1e fase 2005, 2e fase 2006
Projectnr. 8715

Renovatie Jaffalaan 9 TU Delft

Jaffalaan 9 is oorspronkelijk een ontwerp uit de jaren 60 van architectenbureau Van den Broek en Bakema en bevindt zich aan de centrale as van TU Delft.

Ten behoeve van het onderzoeksinstituut OTB en de Dienst Onderwijs en Studentenzaken (O&S) van de TU Delft is dit gebouw geheel gerenoveerd.

Het gebouw Jaffalaan 9 is oorspronkelijk gebouwd voor de faculteit Scheikunde en in de loop der jaren ook gebruikt door de faculteit Industrieel Ontwerpen. Het gebouw is in twee fasen gerenoveerd, waarbij steeds één vleugel in gebruik bleef. In de eerste fase zijn de lage middenvleugel en de hoge West-vleugel aangepakt ten behoeve van de herhuisvesting van het onderzoeksinstituut OTB. De Oost-vleugel is aansluitend gerenoveerd voor de dienst Onderwijs- en Studentenzaken. Onderdeel van deze dienst is de centrale studentenbalie voor de gehele TU Delft.

De hoge vleugels van het gebouw bevatten de kantoorruimten, waarbij bij het onderzoeksinstituut OTB zoveel mogelijk de bestaande indeling is gehandhaafd. Aan de binnenzijde is de oorspronkelijke structuur van diepe en minder diepe ruimtes waar nodig hersteld. Alleen ter plaatse van de zogenaamde ‘servicepoints’, een bundeling van secretariaat, kopiëren, koffieruimte, bespreekruimten en toiletten, is deze structuur opengebroken. Bij de dienst O&S is een modern kantoorconcept ontwikkeld, waarmee de flexibiliteit in de toekomst is gewaarborgd. Bovendien beschikt deze dienst over een zeer opvallende balieruimte, rechtstreeks verbonden met de centrale as van de Campus. In het lage tussengedeelte is de centrale entree, een vergadercentrum en een zogenaamd callcenter voor OTB ondergebracht. Totaal omvat het gebouw circa 11.000 m2 BVO.

Aan de buitenzijde is een zeer transparante gevel toegevoegd die de bestaande structuur van Van den Broek en Bakema  zoveel mogelijk in ere houdt, maar de bouwfysische eigenschappen in overeenstemming met de eisen van de huidige tijd brengt. Na het afwegen van verschillende alternatieven is gekozen voor hybride ventilatiesysteem met roosters in de gevel. Dit systeem is veel duurzamer dan een mechanisch ventilatiesysteem. Ook is gekozen voor verlichting met daglichtregeling waardoor de verlichting aan de gevelzijde alleen aangaat indien nodig.

 

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

11.000 m2 bvo

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Volledig bouwmanagement (mede) opstellen
Programma van Eisen en toezicht

 

Publicaties & prijzen