Infrastructuur

Berkel en Rodenrijs

Opdrachtgever

ProRail

Architect

Mario van de Wildenberg

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2005
Projectnr. 8643

Randstadrail Kunstwerk 16

Het betreft een kruising van de nieuwe provincialeweg N471 met de meer dan 100 jaar oude spoordijk van de RandstadRail op de grens van Berkel en Rodenrijs met Pijnacker. Later is dit uitgebreid met parallel aan de spoorlijn lopende fietsbruggen.

De weg en spoorlijn kruisen elkaar onder een scheve hoek van circa 60 graden. De onderdoorgang is uitgevoerd als een 2 baansweg met een uitbreidingsmogelijkheid van nog eens 2 banen. Het spoordek is van voorgespannen beton van het type trogligger met ingegoten spoorstaven. Het dek is gebouwd naast de spoordijk en in een weekend buitendienststelling ingeschoven. Een fietsbrug is van gewapend beton en een van staal. De landhoofden zijn gefundeerd op Tubex palen en zijn verankerd aan vasthoud constructies in het talud van de spoordijk. De tunnelbak bestaat uit een vloer en wanden van gewapend beton en is gefundeerd op trekpalen. Als bijzondere omstandigheden waren aan te merken:

  • moeilijke waterhuishouding met een polderpeil van soms net onder het maaiveld en met een waterpeil in de spoordijk van circa 4,00 meter boven polderpeil;
  • welwater als gevolg van spanningswater uit dieper gelegen lagen;
  • een zeer losse zandpakking van de spoordijk;
  • de esthetische randvoorwaarden aan de vorm en het uiterlijk van betonconstructies met o.a. gebogen wanden, geribbeld uiterlijk en gekleurde beton.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Omvang:

Spoordek ca. 30 m
Tunnelbak ca. 80 m
Fietsbruggen ca. 30 en 20 m

Bouwsom totaal

€ 11.500.000,-

Bouwsom constructie

€ 10.000.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp vanaf DO
Bestek- en detailtekening
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen