Constructie

Veenendaal

Opdrachtgever

Gemeente Veenendaal

Architect

LKSvdD Architecten

Installatie

Deerns raadgevende ingenieurs

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

Fase 1: september 2014 / Fase 2: juli 2017
Projectnr. 9261 Fase 1 / 10057 Fase 2

Ontmoetingshuis Veenendaal-oost

Multifunctionele accommodatie

In de plannen voor de nieuwbouwwijk Veenendaal-oost is een multifunctionele accommodatie gebouwd, die ruimte biedt aan onderwijs, sport en welzijn voor de bewoners van de nieuwe wijk. De sportruimte is zodanig opgezet dat deze ook voor andere bijeenkomsten kan worden gebruikt.

Om de capaciteit van het gebouw in de pas te laten lopen met de groei van Veenendaal-oost is er voor gekozen om het totale plan in fases uit te voeren.

In constructief opzicht was er sprake van twee bouwvolumes die als twee separate bouwdelen zijn beschouwd; het Ontmoetingshuis en de School. Centraal in het Ontmoetingshuis staat de sporthal op de 1e verdieping. De benodigde kolomvrije  overspanning wordt bewerkstelligd door 4 stalen vakwerkspanten. Aan weerszijden van de sporthal bevinden zich ter hoogte van de 2e verdieping de tribunes/verblijfruimtes en op de 1e verdieping kleedkamers aan de ene kant. Technische ruimte op de 2e verdieping en de toestellenbergingen op de 1e verdieping bevinden zich aan de andere kant van de sporthal. De vloeren bestaan uit kanaalplaten al dan niet voorzien van een druklaag opgelegd op stalen profielen en/of dragende prefab buitengevels.

De bovenkant van de constructieve vloer van de sporthal ligt lager dan de vloer in de aangrenzende ruimtes. Dit was nodig om hoogte te creëren voor een zware zwevende dekvloer om overlast door contactgeluid naar de ruimtes op de begane grond te reduceren.

De begane grondvloer bestaat uit een vrijdragende geïsoleerde kanaalplaatvloer en een in het werk gestorte betonvloer in het verdiepte gedeelte centraal in het Ontmoetingshuis. Betonnen funderingsbalken dragen de verticale belastingen af naar Vibro palen.

Meer over dit project?

Neem contact op met Krikor Cekem

Bruto-vloeroppervlak

6.200 m2

Bouwsom totaal

Fase 1: € 7.950.000,-
Fase 2: € 3.125.000,-

Bouwsom constructie

Fase 1: € 1.460.000,-
Fase 2: €   600.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Berekeningen

Publicaties & prijzen