Infrastructuur

Rotterdam

Opdrachtgever

ProRail

Architect

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2004
Projectnr. 8335

Onderdoorgang Spaanse Polder

Het project betrof de realisatie van een ongelijkvloerse kruising van een nieuwe 2-baans verkeersweg met een bestaand spoorviaduct.

Aronsohn heeft het complete ontwerp verzorgd, alsmede de engineering tot en met de detailfase.

De onderdoorgang is gelegen nabij km 81.070 in de spoorlijn Rotterdam-Schiedam, ter hoogte van Spaanse Polder te Rotterdam. Ter plaatse van de kruising is het spoor gelegen op een viaduct bestaande uit een verhoogd gelegen betonnen plaat op betonnen pijlers. De kolommen van de steunpunten van het bestaande viaduct, ter plaatse van de aan te leggen 2-baans verkeersweg, zijn niet ontworpen op aanrijdbelasting. De werkzaamheden bestonden uit het verzwaren van de kolommen tot doorgaande wanden met sparingen.

Voorts werd voor de nieuwe verkeersweg, ter plaatse van het spoorviaduct, twee op palen gefundeerde betonvloeren aangebracht. Bij de werkzaamheden was de bouwkundige afwerking van het geheel inbegrepen.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat.

Bruto-vloeroppervlak

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Complete ontwerp
Engineering tot en met de detailfase

Publicaties & prijzen