Constructie

Amersfoort

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Architect

Kraaijvanger Architecten

Installatie

Valstar Simonis

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2025
Projectnr. 10585

Nieuwbouw Huis voor de Stad Amersfoort

De gemeente Amersfoort laat een nieuw Huis voor de Stad bouwen op de Trapeziumlocatie, die wordt begrensd door het spoor, de Piet Mondriaanlaan en De Nieuwe Poort. Het nieuwe stadhuis wordt ontworpen door architectenbureau Kraaijvanger, dat leiding geeft aan een Total Engineeringsteam dat verder bestaat uit Valstar Simonis, Cauberg Huygen, Baljon landschapsarchitecten. Aronsohn is binnen het TE-team verantwoordelijk voor het constructief ontwerp.

Medio 2025 moet er een gebouw komen van circa 22.635 m2 BVO waarvan 2.902 m2 voor ondergronds parkeren van fietsen en auto’s. Het gebouw huisvest naast de kantoorruimtes voor de ambtenaren ook het bestuurscentrum en de fysieke dienstverlening aan de inwoners en biedt daarnaast ruimte voor inwoners en bedrijven om elkaar te ontmoeten en samen te werken met de gemeente.

Het gebouw kenmerkt zich door 2 ringen die elkaar overlappen. In de overlap bevindt zich de entree en de belangrijkste publieke ruimtes. In de kleine ring bevindt zich aan de noordzijde de raadzaal boven een grote doorgang. Aan de zuidzijde is nog een doorgang voorzien en is het gebouw doorwaadbaar met een speelplaats in de binnenhof. De grote overspanningen boven de doorgangen worden opgevangen door verdiepingshoge vakwerkspanten.

Toekomstbestendig gebouw

Flexibiliteit is een belangrijk uitgangspunt. Het gebouw dient toekomstbestendig te zijn zodat het “op een verantwoorde manier kan worden doorgegeven aan de volgende generatie”. Dit heeft uiteraard ook betrekking op de hoofddraagconstructie. Het gekozen constructieprincipe van in hoofdzaak in het werk gestorte vloer ondersteund door kolommen met kolomplaten zorgt voor een zo vlak mogelijke vloer, beperking van de constructiehoogte en ook een grote mate van flexibiliteit. Dakvloeren worden qua belasting uitgewerkt als verdiepingsvloeren zodat deze in staat zijn om plaats te bieden aan een lichte opbouw of kratten ten behoeve van waterretentie en een daktuin in combinatie met PV-panelen. Slechts enkele wanden van de installatieschachten zijn onderdeel van het stabiliteitssysteem van het gebouw; de overige wanden rond de schachten zijn niet constructief. Hierdoor kunnen bestaande en nieuwe kanalen eenvoudig vanuit de schachten worden afgetakt naar de verdiepingen.

Lees hier meer over Huis voor de Stad Amersfoort.

Meer over dit project?

Neem contact op met Michel Schamp

Bruto-vloeroppervlak

22.635m²

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen en ramingen

Publicaties & prijzen

Impressie foto’s:

Kraaijvanger Architecten