Constructie

Den Haag

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst Den Haag

Architect

Dam & Partners Architecten

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2012
Projectnr. 8331

Ministerie van LNV

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een markant gebouw met historische waarde. Het pand, gebouwd in 1956 en ontworpen door de toenmalige Rijksbouwmeester ir. G. Friedhoff, is een gemeentelijk- en rijksmonument.

De omvangrijke herstructurering van het ministerie door Dam & Partners Architecten omvat naast een omvangrijke renovatie, een aantal belangrijke architectonische ingrepen.

Twee laagbouwblokken zijn geheel gesloopt en vervangen door nieuwe van gelijke hoogte als de andere blokken. In de bestaande constructies worden plaatselijk kolommen en wanden vervangen door nieuwe draagsystemen, waardoor de gebouwen een meer open structuur krijgen.

Het restaurant (de Oranjerie) in de Theresiastraat is gehandhaafd gebleven, maar is geheel omhuld door een glazen stolp met een zeer slanke staalconstructie. Onder deze stolp is tevens een nieuw gebouw voor vergaderingen en ontvangsten gerealiseerd. Het gebouw is langs de gevel aan de Utrechtse Baan uitgebreid met een glazen galerij (de Traverse) waarin de nieuwe entrees zijn ondergebracht met trappen, liften en roltrappen naar het centrale verkeersniveau. In de binnenhoven worden verdiepte binnentuinen en een half ondergrondse parkeergarage gebouwd.

Het project is in 4 fasen uitgevoerd omdat niet het gehele gebouw in één keer leeggehaald kon worden. Het project is medio 2012 geheel opgeleverd.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Bruto-vloeroppervlak

60.000 m2 renovatie en nieuwbouw

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

€ 10.000.000,-

Expertises

Constructief ontwerp
Berekeningen
Bestek- en detailtekeningen

Publicaties & prijzen