Constructie

Heerhugowaard

Opdrachtgever

Huygens College Heerhugowaard

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Installatie

DWA

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2012
Projectnr. 9436

Huygens College

Gebouw met flexibiliteit en energiezuinigheid

De constructie van het gebouw is ontworpen met het oog op een grote mate van flexibiliteit en energiezuinigheid.

De verdiepingsvloeren bestaan uit een breedplaatvloer met een dikte van 230 mm. Deze vloeren liggen op versterkte stroken van 1.200 x 350 mm welke bestaan uit prefab balkbodems van 120 mm dikte.

De balkbodems zijn ter plaatse van de kolommen met behulp van natte knopen aan elkaar gekoppeld. De vloerverwarmingsbuizen zijn in de constructieve vloer aangebracht. De dragende kolommen zijn van prefab beton.

De stabiliteit wordt verzorgd door betonwanden in combinatie met stalen stabiliteitsverbanden. De vloer van de sporthal op de 1e verdieping is in verband met geluidshinder geheel los gehouden van de overige vloerdelen. Verticale geluidhinder wordt tegengegaan door op de vloer van de sporthal – die verdiept ten opzichte van de andere vloeren is gesitueerd – een 100 meter dik isolatiepakket met daarop een 90 mm gewapend betonnen afwerklaag aan te brengen.

De constructie van de kas bestaat uit stalen kolommen in de gevel en een dakconstructie bestaande uit stalen liggers en stalen dakplaten. In de kas is geen begane grondvloer aanwezig, de betegeling is direct op zand aangebracht. Het ontwerp is van Ector Hoogstad Architecten te Rotterdam. Aronsohn heeft het complete constructieve ontwerp verzorgd.

Meer over dit project?

Neem contact op met het secretariaat

Bruto-vloeroppervlak

4.750 m2

Bouwsom totaal

€ 6.600.000,-

Bouwsom constructie

€ 1.500.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Detailberekeningen

Publicaties & prijzen