Bouwmanagement

Utrecht

Opdrachtgever

KNAW

Architect

OPL architecten

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2015
Projectnr. 9691

Hubrecht Instituut KNAW

Een laboratoriumgebouw als een bijenkorf

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) was opdrachtgever voor de nieuwbouw van het Hubrecht Instituut, waar het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en het Hubrecht Instituut een laboratorium hebben gehuisvest voor translationeel onderzoek naar regeneratieve geneeskunde en stamcellen. Het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht werken sinds 2008 samen.

Ze zijn beiden gehuisvest op het Utrecht Science Park in Utrecht en leveren een internationale bijdrage op het terrein van biomedisch onderzoek. Het Hubrecht Instituut verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van de ontwikkelingsbiologie met nadruk op stamcellen. Dit sluit aan bij één van de speerpunten van het UMC Utrecht; regeneratieve geneeskunde en stamcellen. Met de versterking van de samenwerking kunnen onderzoekers en clinici meer en beter met elkaar samenwerken en zullen patiënten eerder profiteren van de resultaten.

Het gebouw omvat een combinatie van functies, waaronder verschillende soorten laboratoria, kantoren, vergaderfaciliteiten, etc. en legt de verbinding tussen het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut. Het gebouw is circa 9.500 m2 BVO groot en is een uitbreiding op het huidige gebouw op de Uithof in Utrecht. Het ontwerp is van OPL Architecten en het betreft een vijflaags gebouw met daar boven een technische laag. Het gebouw dat uitbreiding behoeft is introvert en opgetrokken uit donkere gevelsteen. Het is utilitair in al zijn details. Om dit bouwvolume tegenwicht te bieden heeft de architect met Bouwdeel E gekozen voor lichte, scherpe vormen: veel glas in combinatie met witte metalen gevelpanelen.

De nieuwbouw is uitgesproken en heeft een transparant karakter, versterkt door samenspel van deels heldere en deels translucente beglazing. Het atrium dat het bestaande en het nieuwe gebouw verbindt is wél volledig doorzichtig. De functie van de ruimtes staat dat ook toe. Het hart van het laboratoriumgebouw laat zich vergelijken met een bijenkorf. Mensen lopen in en uit, ontmoeten elkaar en werken er samen. Het auditorium en het restaurant zijn in het atrium gesitueerd en er bevinden zich werkeilanden en studentenplekken.

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

9.500 m2

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Bouwmanagement vanaf DO tot en met oplevering
Europese aanbesteding uitvoerende partijen
Directievoering en toezicht
Inkoop losse inrichting

Publicaties & prijzen