Constructie

Utrecht

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Architect

RAU

Installatie

Deerns raadgevende ingenieurs

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2013
Projectnr. 9054

Gemeenschappelijk Milieulaboratorium

Duurzaamheid en flexibiliteit

Op het universiteitsterrein is aanpalend aan het gebouw van TNO-NITG een laboratoriumgebouw ontwikkeld dat door verschillende onderzoeksgroepen gebruikt wordt als chemische/analytische laboratorium.

Naast de universiteit maakt TNO-NITG, Deltares en het RIVM gebruik van dit gebouw. Naast laboratoria zijn in het gebouw kantoorruimten voorzien die uitsluitend dienen als uitwerkvertrekken.

Over enkele jaren zal het gebouw zijn ingeklemd tussen het reeds bestaande TNO-NITG gebouw en een nog te bouwen kantoorgebouw, waar de medewerkers zijn gehuisvest in echte kantoren. Het GML gebouw zal dan echt een laboratoriumgebouw zijn. Voor de hoogbouw van zeven verdiepingen is een entreegebouw gebouwd dat de ingang zal verzorgen voor het bestaande TNO gebouw, de hoogbouw en het nog te bouwen kantoorgebouw.

De nadruk bij het ontwerp lag op duurzaamheid en flexibiliteit waarbij de diverse functies onderling uitwisselbaar moesten zijn. Voor de constructie betekende dit dat een vlakke vloer werd gemaakt zonder onderdelen onder de vloer en met gebruikmaking van zo weinig mogelijk materiaal. De vloer werd daarom voorzien van kartonnen kokers als materiaal besparing. De verticale ondersteuningen zijn kolommen en kleine wandschijven die tevens de wand vormen van schachtjes.

Meer over dit project?

Neem contact op met Kees de Koning

Bruto-vloeroppervlak

15.000 m2

Bouwsom totaal

€ 15.000.000,-

Bouwsom constructie

€   3.000.000,-

Expertises

Constructieve ontwerp
Bestek- en detailtekeningen
Constructieve berekeningen

Publicaties & prijzen