Bouwmanagement

Amsterdam

Opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam

Architect

Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv, Amsterdam

Installatie

-

Bouwfysica

-

Realisatie & Projectnummer

2009
Projectnr. 8300

Centrale Energievoorziening FNWI UVA

Aronsohn Management begeleidde de nieuwbouw en renovatie van de faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit Amsterdam (zie betreffende projectomschrijving). In 2004 besloot het College van Bestuur dat de warmte en koude voorzieningen voor dit project en de aanpalende gebouwen ge-outsourced zou worden.

Reden daarvoor waren het ontzorgen van de opdrachtgever, de verwachte lagere exploitatiekosten en duurzaamheid. Daarom is op advies van Aronsohn Management gekozen voor een Design, Build, Finance, Maintain and Operate contract (DBFMO). Op basis van een vraagspecificatie is deze centrale energievoorziening aanbesteed en gerealiseerd. Het project omvatte ontwerp, realisatie, onderhoud, financiering, exploitatie en beheer van de centrale WKO-energiecentrale in de nieuwbouw van de faculteit FNWI op het Sciencepark in Watergraafsmeer. Het exploitatiecontract heeft een duur van 25 jaar en valt volledig onder de verantwoording van de opdrachtnemer. Naast de faculteit worden de komende jaren nog meer gebouwen gerealiseerd zoals een hotel, een sportcentrum en een datacentrum. Het betreft een WKO-energiecentrale met productie van duurzame warmte en koude middels warmtepompen en bodemopslag. De bodemopslag bestaat uit 2 brondoubletten (4 bronnen). Dit aantal is uitbreidbaar voor de toekomst. Tevens is er een noodstroom netwerk aangelegd voor de diverse gebruikers. Voor de exploitatie van dit project wordt gebruik gemaakt van duurzame stroom.

Meer over dit project?

Neem contact op met Gerwin van der Panne

Bruto-vloeroppervlak

 

Bouwsom totaal

Bouwsom constructie

Expertises

Bouwmanagement vanaf pve tot en met
ondertekening exploitatieovereenkomst
Europese aanbestedingen marktpartij
Toezicht uitvoering

Publicaties & prijzen